Инвеститорите очакват реформи

Бизнесът и държавата със съвместни усилия трябва да задържат младите хора в България, казва изпълнителният директор на „Аурубис България”

Тим Курт:

Инвеститорите очакват реформи

Снимка: Икономика-Александър Нишков

Автор: Илия Лазаров Татяна Явашева Автор: Татяна Явашева

Тим Курт е роден на 8 юли 1967 г. в гр. Бремен, Германия. Той е специалист по логистика от Университета по приложни науки в гр. Фрийдберг, Германия. Започва кариерата си в “Unilever” (1990-2001 г.), където като Ръководител “Износ” натрупва опит в областите планиране, закупуване, счетоводство и обслужване на клиенти. Развитието на кариерата си продължава в компанията “Numico” и до 2004 г. заема позицията Ръководител “Логистика” за брандовете “Milupa” и “Pulmoll”, като се занимава главно с планиране и осигуряване на суровини за дейността на фирмата. От 2004 до 2006 г. живее и работи в гр. Ополе, Полша, като заема позицията Директор “Верига доставки”. В “Норддойче Афинери” (предишното наименование на Аурубис) започва работа през 2006 г. и до месец юли на 2014 г. е Вицепрезидент “Корпоративна логистика”. Допълнителено в периода 2009- 2013 г. заема и корпоративната функция мениджър “Иновации” на концерна. Участвал е в реализацията на множество проекти на Групата, някои от които и в България. От август 2014 г. е изпълнителен директор и вицепрезидент на „Аурубис България”.

 

Г-н Курт, повече от година ръководите „Аурубис България”. Имаше ли разминавания с очакванията Ви, след като приехте тази отговорност?

Бих искал да подчертая, че поех една организация, която е много добре развита и подготвена от моя предшественик. За мен беше доста лесно да навляза в процеса на работа, преходът беше плавен и всичко мина по план.

Говорейки за разминавания, или предизвикателства, бих искал да отбележа слабата и недоразвита административна система в страната. В тази връзка има някои процеси, които понякога възпрепятстват нашите инвестиционни проекти по планирания начин.

Но преди всичко искам да кажа, че за една утвърдена компания като „Аурубис България”, бизнес климатът в страната е благоприятен.

Споменахте бизнес средата в България – кое ви помага и кое ви спъва?

Когато говорим за предизвикателствата за бизнеса в България, на първо място отново ще спомена административните пречки. Както знаете, някои реформи все още не са осъществени и трябва да бъдат активизирани. Преди всичко това са реформите в енергетиката, както и в съдебната система.

Но има и още една – как ние като социално отговорна компания и бизнес трябва да взаимодействаме с фалшивите и некоректни неправителствени организации (НПО). Под фалшиви НПО имам предвид тези, които са недобросъвестни, нямат ясна стратегия и принципи на работа и едва ли не „изнудват” компаниите с различни искания.

Каква е ролята на иновациите – като технологии на работа и на мениджмънт, като улеснения, като нови системи, които използвате?

Иновациите играят много важна роля в нашата компания, защото от тях зависи бъдещето ни. Но трябва да се има предвид, че в бизнес като нашия от раждането на дадена идея до пълната й реализация минава период от около 10-15 години. Ето защо ние влагаме много усилия, време и ресурси в направлението ни за проучване и развитие, опитвайки се да ускорим процесите. Предвид динамиката на събитията в глобален мащаб, периодът от 10-15 години е твърде дълъг и ние работим върху оптимизацията на сроковете и по-бързото осъществяване на идеите ни.

Какви инвестиции са направени в „Аурубис България” в последните  В металургичния ни завод в Средногорието за последните години са вложени над 1 млрд. лева за модернизация на оборудването и въвеждане на нови технологии, като с тези постижения компанията е един от най-големите инвеститори у нас в производствения сектор за последните 25 години. През м. май на тази година обявихме новата си инвестиционна програма на стойност 180 млн. евро, наречена „Аурубис България Спектър 2018“. Тя се планира в периода 2015-2018 г. 

Сред планираните проекти, част от програмата, са: обновление на технологичното оборудване за допълнително опазване на околната среда; усъвършенстване на производствените процеси, което да позволи работа при максимален наличен капацитет на завода; изграждане на терминали за съхранение на суровини и готова продукция на територията на пристанищата в Бургас и Варна; реализация на устойчиви социални проекти за развитие на Средногорието. През 2016 г., като част от нея ни предстои ремонт на стойност 44 млн. евро.  Ежегодната партньорска програма с общините Златица и Пирдоп за над 300 хил. евро също ще продължи да се изпълнява за осъществяване на устойчиви проекти в областта на образованието, спорта, интеграция на хора в неравностойно положение, здравеопазване.

Вътрешният пазар представлява ли интерес за реализиране на продукцията на завода и какво диктува конюнктурата на продажбите?

Българският пазар определено представлява интерес за нашата компания, защото в логистично отношение е най-близкият и удобен за нас. Имаме някои важни клиенти в рамките на България, но гледаме малко по-широко на нашия основен пазар и това са Балканите, включително и Турция. Регионът е много важен както за захранването на завода с основните ни суровини, така и за продажбата на нашия краен продукт. Поради близостта и удобството, което предоставят черноморските пристанища, имаме достъп и до международните пазари, което не е за пренебрегване.

Високата позиция винаги е свързана с много отговорности. Какви предизвикателства стоят пред Вас?

Най-важното предизвикателство, което стои пред мен, е да гарантирам доброто бъдеще на компанията. Моята основна роля е да създам гъвкава и добре подготвена организация, която да се справи с предстоящите предизвикателства. От техническа гледна точка трябва да се погрижим заводът и компанията да разполагат с най-високите и модерни технологии в нашата област, с фокус върху подобряване на екологичната обстановка.

Пред нас стои и още едно предизвикателство – да бъдем все по-атрактивен работодател, да предлагаме най-добрите условия и да разполагаме с най-добре подготвените служители, така че да сме максимално конкурентоспособни. И не на последно място, се стремим да подобряваме бизнес средата, като работим успешно с всички активни и заинтересовани страни.

Има ли „Аурубис България” трудности в намирането на подходящите кадри от по-ниските до по-високите позиции?

Това е много интересен и актуален въпрос. Досега винаги сме успявали да намерим правилните хора за точните длъжности. Наясно сме, че има тенденция експертите на високи позиции да напускат страната и региона. Това е огромно предизвикателство както за нашата компания, така и за бизнесът като цяло в България.

Вярвам, че заедно с изпълнителната власт, образователните институции и местните власти трябва да работим в посока гарантиране на максимално добрата подготовка на тези кадри и създаване на подходящите условия, за да ги задържим тук. Това, разбира се, е сложна задача, която би могла да се осъществи само ако обединим усилията си. Отново наблягам на ролята на изпълнителната власт, институциите на средното и висшето образование, бизнеса и браншовите организации.

Как, според Вас, дуалното професионално образование най-лесно може да си проправи път?

Наясно съм, че в исторически план България е изградила един успешен образователен модел, който, за съжаление, през последните години леко се е „изгубил”. Поглеждайки към т.нар. дуално обучение, това е един работещ модел, който е много типичен и успешно интегриран в немскоговорящите страни. За мен тук има два много важни въпроса. Първият е да имаме точно, ясно и единно разбиране за дуалното образование. Това е сериозно и устойчиво образование, което съчетава в себе си теория и практика. То не трябва да се смесва със студентските стажове, практики или нещо подобно. Те са нещо много хубаво и полезно, но нямат нищо общо с дуалното образование.

Много бих желал всички заинтересовани страни, които искат да видят реализацията на дуалната образователна система, да работят заедно за осъществяването на тази цел. Защото смятам, че само с единен подход и обща стратегия сме способни да реализираме този тип образователна система в България.

Станахте президент на Германо-българската индустриално-търговска камара в България. Какви задачи Ви постави бизнесът, когато Ви гласува това доверие?

Основата цел и задача не само на президента, но и на самата организация, е да привлича и да гарантира интересите на германските инвеститори в България, а също и да подпомага българите да изграждат свой бизнес в Германия. Подпомагаме и предоставяме различни услуги на немските компании, които са се установили в България, да развиват бизнеса си и да продължат да инвестират в него. Стремим се да привличаме и нови инвеститори.

Кое е основното предизвикателство пред германския бизнес в България?

Не бих посочил предизвикателство конкретно и само пред германския бизнес  в България. В самото начало споменах някои пречки пред бизнеса тук като цяло. Независимо дали той е български, френски, американски или германски, се срещат едни и същи трудности. Вече говорихме за липсващите реформи. Не по-малко важно за позитивното развитие е и последователното прилагане на съществуващите законодателни и административни норми.        

Смятате ли, че след осъществяване на необходими реформи, България може да стане по-привлекателно място за нови инвеститори?

Би било много добре реформите, които бяха обещани и вече започнаха, да бъдат доведени до успешен край. Най-важното за чуждестранните инвеститори е да виждат в лицето на България надежден партньор. Не е толкова важно да се обещават многобройни промени и реформи в краткосрочен план, колкото да се работи в правилната посока по дългосрочна стратегия, чиито напредък и резултати да са видими. Никой не очаква чудеса от България, но най-важните реформи трябва да бъдат проведени и взетите решения да са приложими в дългосрочен план. Това очаква и би трябвало да очаква бизнесът.

Цялото интервю четете в бр. 54 на сп. "Икономика"

Коментари: 0