Инвестициите в образование и обучения се възвръщат

Във времената на динамични технологични промени оцелява този, който се ориентира в обстановката и добре се приспособява

Инвестициите в образование и обучения се възвръщат

Снимка: Икономика/Красимир Свраков

Автор: Яна Колева

Атанас Германов е ръководител отдел „Финанси и ИТ” на Фесто Производство ЕООД от ноември 2010 г., като преди това над 5 години е финансов и административен директор на Рено Нисан България. В периода 2003-2005 г. е мениджър „Бюджетиране и финансови анализи” в Карлсберг България, след като в продължение на 7 години е заемал различни позиции във финансовия отдел на Нестле България. Преминал е обучения в Association of Chartered Certified Accountants, ползва английски, френски и немски език.

Свързаността ни с голям германски концерн… ни дава предимството да продаваме продукцията си по цял свят, да обменяме опит с другите поделения на групата, да получаваме достъп до нови технологии и начини на работа.

Растежът на нашия бизнес зависи от… способностите ни да предоставим точния продукт на клиента, навреме, на подходяща цена и качество. Нужно е да сме по-добри както от външната конкуренция, така и от вътрешната – в рамките на групата, за да привличаме инвестиции и нови продукти.

Финансовият директор е човекът, който…  е навигационната система на компанията - показва дали следваме правилния курс, дали предстоят бурни или слънчеви дни. Той е аларма при поява на рискове.

Силата на финансовия директор се простира до… представянето на информацията, така че да е полезна, до уменията да вижда напред, да участва активно във вземането на решения, да дава газ, но и да натиска спирачка, когато е нужно.

От него не бива да се очаква… винаги да казва „да“ и да отваря широко кесията за всякакви разходи.

Изграждам своя стил на управление… със стремеж да се прави това, което се изисква от колегите - ако сме на поход и спра за почивка, скоро и останалите ще направят същото. Служителите очакват ясни задачи и срокове, някои се нуждаят от редовно побутване, на други им дай крила и те сами ще полетят.

Правилата, които като финансист спазвам:… Внимавам с гоненето на срокове и преследването на цели. Можем да намерим сто оправдания при неуспех, но без изводи къде бъркаме или без мерки за наваксване, положението няма да се промени.

Опитът ми като ръководител на финансовите отдели на компании от различни сфери на дейност ме научи… че макар да има общовалидни принципи, няма универсални решения. Всичко зависи от средата, от особеностите на дейността, от етапа на развитие на фирмата и от приоритетите, които си е поставила.

Предизвикателството да отговарям за паричните потоци на производствено дружество:… разработването на нови продукти или значителното разширяване на капацитета отнемат време и средства. Производствените компании имат по-дълъг срок на реакция при големи промени в обема на дейността, отколкото едно чисто търговско дружество.

Един от най-важните уроци, които през годините получих, е... че хората предпочитат да работят при ясни правила. Дори трудните задачи се решават по-добре в нормална атмосфера. Със скандали не се получава, те се връщат обратно като бумеранг.

Фактори, които може да „вържат“ ръцете на финансовия директор или да го подведат:... са прекалено амбициозните планове без добро покритие, както и вторачването в детайлите, при което се губи общата картина.

Във времената на динамични технологични промени… оцелява този, който се ориентира в обстановката и добре се приспособява.

Светът на числата е… море, което може да ни удави, но може и да ни доведе до гостоприемен бряг.

Парите в дигиталната ера… се движат много по-бързо и избират най-прекия път.

Най-тежкото решение, което се е налагало да взема… беше на предишна работа при събирането на голямо вземане от клиент с парични затруднения. Успяхме да се справим без никакви загуби за компанията.

Избрах да стана финансист, защото… когато фактите говорят, и боговете мълчат, а във финансите фактите са добре обосновани.

Останах в професията, тъй като… имах шанса да работя в големи компании, с поле за изява и възможности за постоянно  учене.

Финансовият директор обикновено сменя компанията, когато… има нужда да се развива, или не намира своето място под слънцето, или когато не е съгласен с поемането на необмислени рискове.

Инвестирам в… образование и обучения - усилията в тях се възвръщат.

Максимата, който най-добре отразява моите виждания за живота и професията:… Ако всеки ден правим нещо повече от останалите, след няколко години ще сме много пред тях.

Препоръчвам: Намерете време … да направите нещо по нов начин, за излизане от обичайното ежедневие, за зареждане на батериите.

Фирмен профил

Фесто Производство ЕООД e дружество на концерна Festo в България. Заводът в София е световен лидер в производството на електромагнитни датчици за пневматични цилиндри. Основната производствена програма включва също и сензори за поток и налягане, комуникационни модули, контролери и присъединителни кабели. Годишните приходи надхвърлят 147 млн. лв., като продукцията е изцяло за износ. Производството се допълва от Технически инженерен център, който обслужва групата на Festo в развойната дейност. В дружеството работят пряко и непряко повече от 880 души, които всяка година преминават над 18 хиляди часа обучения.

Коментари: 0