IT индустрията скочи срещу повишаването на максималния осигурителен доход

От бранша алармират за отлив на кадри и компании

IT индустрията скочи срещу повишаването на максималния осигурителен доход

Снимка: Pixabay

Повишаването на максималния осигурителен доход на 3000 лв. ще окаже негативен ефект върху цялостния инвестиционен климат в страната, както и конкретно върху сектора на информационните и комуникационни технологии. Такова становище изразиха водещите организации в сферата - Асоциация Телекомуникации (АСТЕЛ), Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), Българска аутсорсинг асоциация (БАА) и ИКТ Клъстер. 

Според изчисленията повишаването на максималния осигурителен доход ще засегне 148 000 души в страната, една трета от които са заети именно в IT сферата. Тази индустрия е една от областите с най-висока добавена стойност за икономиката и най-често давана за пример като стратегически сектор, привличащ чуждестранни инвестиции в страната. 

В отворено писмо до властта и работодателските организации представителите на IT бранша изтъкват ключовата роля на своите кадрите, както и че подобна мярка би могла да доведе до отлива им в чужбина. Специалистите пък ще бъдат последвани от компаниите, алармират още те и насочват вниманието към съседни икономически зони като Скопие и Ниш, които предлагат благоприятни условия.

От индустрията обясняват, че подкрепят осигуряването на достойни старини, но не с цената на „погрешен модел“ и на „противопоставяне на отделни групи хора“. 

Според тях „ако една група получава повече, защото произвежда повече, а от там носи повече приходи в хазната, не е разумно да се демотивира“. Напротив, би трябвало да се търсят нови стимули, тъй като това би осигурило траен източник на ресурс, който да се преразпределя, включително и към пенсионерите.

От IT индустрията обръщат внимание, че в един същи момент се повдигат два въпроса – за увеличаване на прага на пенсиите и за повишаването на максималния осигурителен доход. Според тях това би могло „да се възприеме като противопоставяне на отделни групи хора и да засили острото усещане за несправедливост, да подкопае доверието в институциите и да застраши функционирането на държавността на системно равнище“.

В писмото се спомената и това, че броят на IT кадрите трябва да се увеличи и това може да стане чрез вложения в образованието. Опасенията обаче  са, че ръст на осигуровките ще доведе до спиране на инвестициите в тази сфера от страна и на самите компании.

„С резултатите от труда на заетите в ИКТ сектора не само се повишава потреблението, което е основен двигател на растежа в последните години, но и разработвайки и внедрявайки ИКТ продукти и услуги в българските предприятия се повишава конкурентоспособността им“, пишат още браншоците.

От IT сектора обобщават, че икономическият резултат ще е „строго отрицателен“ и вместо да се акумулират повече средства, постъпленията ще намалеят, при това не само еднократно, а кумулативно, тъй като ще продължат да спадат и през следващите години.
Коментари: 0