Износът на България към ЕС нараства с 3,3%

Износът за трети страни намалява с 15.4%

Износът на България към ЕС нараства с 3,3%
Износ

Износът на България за ЕС нараства с 3.3% през периода януари - април 2016 г.,  в сравнение със същия период на 2015 г. и е в размер на 9 595.2 млн. лв. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция,Франция и Нидерландия, които формират 69.3% от износа за държавите - членки на ЕС.

През април 2016 г. износът за ЕС се увеличава с 5.5% спрямо съответния месец на предходната година и е на стойност 2 535.3 млн. лева.

При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - април 2016 г. в сравнение със същия период на 2015 г. най-голям ръст е отбелязан в секторите „Химични вещества и продукти” (28.9%) и „Храни и живи животни” (23.1%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (38.1%).


Внос

Вносът на България от ЕС през периода януари - април 2016 г. намалява с 1.3% спрямо същия период на предходната година и достига 10 549.1 млн. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния,Гърция и Унгария. През април 2016 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, спада с 6.0% в сравнение с април 2015 г. и е в размер на 2 695.4 млн. лева. 

При вноса от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - април 2016 г. спрямо съответния период на 2015 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (18.1%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)”2 (32.5%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари -април 2016 г. е отрицателно и е на стойност 953.9 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 248.4 млн. лева.


Търговия с трети страни

Износ

Износът на България за трети страни през периода януари - май 2016 г. намалява с 15.4%, в сравнение със същия период на 2015 г. и е на стойност 5 752.7 млн. лeвa. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, бившата югославска република Македония, Сърбия, САЩ и Руската федерация, които формират 50.7% от износа за трети страни.

През май 2016 г. износът на България за трети страни спада с 21.3% спрямо съответния месец на предходната година и е в размер на 1 120.7 млн. лeвa.


Внос

Вносът на България от трети страни през периода януари - май 2016 г. намалява със 17.4%в сравнение със същия период на 2015 г. и е на стойност 6 417.3 млн. лeвa (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна.

През май 2016 г. вносът на България от трети страни спада с 9.4% спрямо съответния месец на предходната година и е в размер на 1 455.7 млн. лeвa.
Коментари: 0