Изплащат болничните до 5 дни

От 1 януари те ще се подават от лекарите към НОИ в електронен вид

Изплащат болничните до 5 дни

Осигурителният институт ще изплаща по-бързо болничните. Парите ще получаваме до 5 работни дни от подаването на документите в института. Това ще стане след 1 януари, когато болничните ще се подават по електронен път.

Жълтата хартиена бланка, която всички добре познаваме, след няколко дни ще отиде в историята. От 1 януари информацията от нея ще се подава по електронен път директно от лекарите към НОИ. От 2016 г. електронно ще се подават и документите, които работодателите изготвят към болничния.

Крайната цел е информацията да пристига и да се обработва в НОИ по-бързо, за да може и хората да получават парите си по-бързо.

Повечето лекари вече са се снабдили с уникални номера на болничните листове, необходими за издаването им в електронен вариант. Ако заради технически причини не успеят своевременно да изпратят болнчния в НОИ, ще имат 7 дни да го направят. За лекарите, които работят в места без интернет, е въведен 6-месечен преходен период, в който ще могат да подават информацията на хартия.

Придружаващите документи от работодателите към НОИ обаче ще се подават електронно чак от 2016 г.

Електронното подаване на информацията ще намали риска от допускане на грешки, заради които сега НОИ връща болничния, а това пък забавя изплащането на парите. От 2016 г. по електронен път ще се подават и всички документи за майчинство.

С цел последващ контрол, работодателите ще трябва да съхраняват за срок от 3 години всеки болничен.

Коментари: 0