Изтича срокът за плащане на втора вноска данъци

Понеделник е последният ден за плащане, след това се трупат лихви

Изтича срокът за плащане на втора вноска данъци

Днес изтича крайният срок за плащане на втората вноска за данък сгради, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства. Това напомнят от отдел „Местни данъци и такси“ в общинските администрации.   

Поради това, че последният ден на срока е неработен, тъй като е събота, а утре е неделя, на 02.11. (понеделник) ще е последният ден за плащане и лихви ще се начисляват едва след тази дата, съобщава Kmeta.bg. 

Можете да платите данъците или в отдел „Местни данъци и такси“ в общината, където живеете, или по банков път. Невнесените в срок данъци и такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Повече информация е налична на интернет страниците на общините, както и на място.

Коментари: 0