Кабинетът одобри мащабния ремонт на ВиК мрежата в Бургас

Стойността на целия проект е 459 млн. лв., голяма част от които - евросредства

Кабинетът одобри мащабния ремонт на ВиК мрежата в Бургас
2996 ~ 2 мин. четене

Правителството прие решение, с което на практика става възможно стартирането на дейностите по реконструкция и рехабилитация на съществуващата ВиК инфраструктура и изграждане на нови системи и съоръжения в тринадесет от по-големите агломерации в Бургас. Проектът за модернизацията на ВиК системата в областта ще бъде възложен на „Водоснабдяване и канализация" ЕАД и ще бъде на стойност 459 млн. лв., 323 млн. лв. от които са безвъзмездни средства от Оперативна програма „Околна среда“.

Проектът предвижда реконструкция на 158 км водопроводна и 22 км канализационна мрежа, както и изграждане на близо 7 км водопроводна и 73 км канализационна мрежа. Ще бъде изградена нова пречиствателна станция за отпадъчни води, а други 3 ще бъдат реконструирани. Предвидена е и реконструкция на 2 бр. пречиствателни станции за питейни води.

След завършването на проекта жителите с подобрено водоснабдяване се очаква да бъдат 279 хил. По програмата нови системи и съоръжения ще бъдат изградени в Бургас, Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Обзор, Айтос, Карнобат, Царево, Китен, Черноморец, Сарафово и Лозенец.

Целта на проекта е изграждане на инфраструктура, чрез която ще се постигне съответствие с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води и повишаване на ефективността на системите и съоръженията, както и постигане на съответствие с Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България и Стратегия „Европа 2020" на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж чрез мерки за изграждане на ВиК инфраструктура.

В края на миналия месец КЕВР публикува доклад след проверка на ВиК инфраструктурата в цялата страна, възложена от ВАП. В констатациите на доклада стана ясно, че във всички 53 ВиК дружества, предоставящи ВиК услуги на територията на страната, се наблюдава неизпълнение на показателите за качество, на целите за намаляване на загубите на вода и на финансовите показатели за ефективност на разходите. Анализът на КЕВР показва за пореден път, че състоянието на сектора не е добро и реформи в него почти не се случват, а загубите остават все толкова големи.

Подкрепи Economic.bg