Кабинетът придвижи напред плана си за цифровизация на икономиката

Министрите приеха програмата „Цифрова България 2025”

Кабинетът придвижи напред плана си за цифровизация на икономиката

Снимка: Pixabay

Правителството прие проекта на Националнате програма „Цифрова България 2025“, както и Пътната карта за нейното реализиране по време на днешния министерски съвет. Документът цели да стимулира цифровия растеж в периода до 2025 г., като подпомогне дигиталните процеси и услуги в страната и разгръщането на информационно общество и иноватина икономика.  

Особен приоритет се поставя върху сигурната киберекосистема – на фона на оглушителното ехо от извършения през лятото пробив в системата на Националната агенция по приходите, както и в контекста на глобалните тенденции към засилване на хакерските атаки. 

Основните приоритетни области са шест: 

  1. Създаване на условия за развитие на цифровите мрежи и услуги и подобряването на достъпа до тях – тук особено внимание се отделя на високоскоростните 5G мрежи, които се очаква да стимулират Четвъртата индустриална революция. 
  2. Развитие на динамична и иновативна цифрова икономика – във фокуса попадат технологии като базираните на облачни изчисления, блокчейн и големите бази данни, като се очаква, че те ще ускорят научното развитие, а оттам иновациите и конкурентоспособността на икономиката.
  3. Повишаване на цифровите компетентности и умения – такива ще са нужни за почти всяка професия на бъдещето.  
  4. Ефективни и висококачествени е-услуги – разгръщането електронно правителство е плюс за растежа на самата икономика. 
  5. Сигурна киберсистема –  доколкото киберинцидентите растат експоненциално и заплашват както сигурността на потребителите и техните активи, така и основните демократични и общочовешки ценности. 
  6. Интернет управление – тук вниманието се фокусира върху неща от домейните до безопасността на децата в мрежата. 
Програмата „Цифрова България 2025“ идва в контекста на новите европейски стратегии за постигане на интелигентен и устойчив цифров растеж, който освен всичко да е и ориентиран и към цялото общество. 

Целта е да се утвърди пакет от мерки, които да гарантират силна, конкурентоспособна икономика, базирана на данни. Идеята е да се оползотвори потенциалът на иновативните технологии, в това число облачните изчисления, Big Data, изкуствен интелект, блокчейн. 
Коментари: 0