Кабинетът смята да обложи борсовите сделки

Мярката е залегнала в данъчната програма на правителството за следващите 3 години

Кабинетът смята да обложи борсовите сделки
Правителството смята да обложи с данък сделките с финансови инструменти на Българска фондова борса. Мярката е записана като приоритет в данъчната програма на кабинета в следващите три години.

В програмата на правителството това е записано, като "приоритет 4.7. Въвеждане на данък върху операциите на капиталовите пазари". Отговорната институция е Министерството на финансите, а целта е "повишаване приноса на финансовия сектор за публичните финанси и фискалната консолидация на страната", се казва в документа от програмата.

За целта трябва да бъде изготвен анализ на практиката на данъчно облагане на капиталовите пазари в други държави - членки на ЕС. Трябва да бъде изработен и модел на самото данъчно облагане в България на операциите на капиталовите пазари, както и изготвянето на законопроект за въвеждане на данък върху самите операции.

Въвеждането на този налог ще доведе до двойно оскъпяване на сделките, коментират експерти пред българското национално радио.

В момента тези операции не се облагат. Ако бъде въведена тази промяна, засегнати ще бъдат всички участници на капиталовия ни пазар, както и бизнесът, смятат инвестиционни консултанти.

Клиентите на инвестиционните посредници, които търгуват на капиталовите пазари, биха понесли тежестта от този данък, коментира финансовият консултант Камелия Лазарова . 

Ако намерението е да се търси някаква синхронизация с някои от страните в Европа, може би говорим за данък в порядъка на 0.1 % от размера на всяка финансова транзакция. Данъкът, който би се събрал, би бил под 1 000 000 лева. Реално, самото прилагане на данъка може да излезе по-скъпо на държавата, отколкото примирията, които биха се понесли.

Експертите предупреждават също, че дори сделката да не е печеливша, тя пак ще се облага с данък.
Ние бихме платили данък и когато купуваме съответната ценна книга и когато я продаваме, макар да я продаваме на загуба.
Коментари: 0