Къде се строят най-много нови сгради в България

В София издадените разрешителни за строеж са 262

Къде се строят най-много нови сгради в България

Снимка: Economic.bg

През третото тримесечие на 2017 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1526 жилищни сгради със 7135 жилища в тях и 934 851 кв.м разгъната застроена площ (РЗС).Броят на разрешителните за строеж на административни сгради е 28 с 39 133 кв м РЗС и на 1221 други сгради с РЗС 713 2017 РЗС.

Издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради  намаляват със 7,3% спрямо предходното тримесечие, а броят на жилищата се увеличава с 22,7%. 

262 разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в София са издадени през третото тримесечие на 2017 г., сочат данни на НСИ. На второ място се нарежда Пловдив с 239 разрешителни, следван от Варна - 149 и София-област - 111. 

По области най-много жилища предстои да бъдат започнати в София (2432), Пловдив (1371), Варна (751) и Бургас (636). 

През третото тримесечие на годината е започнал строежът 982 жилищни сгради в България с 3409 жилища в тях и 451 460 кв.м. разгъната застроена площ. Броят на административните/офис сгради е 27. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са по-малко с 23,3%, докато административните сгради се увеличават с 8%. 

На годишна база се наблюдава 18,3% ръст на започнатите нови жилищни сгради и 8,4% ръст на жилищата в тях. Броят на административните сгради спрямо третото тримесечие на 2016 г. намалява с 15,6 на сто.

Най-голям брой нови сгради се строят в Пловдив (165 жилищни и 80 други сгради), София (135 жилищни, 4 административни и 27 други), Варна (85 жилищни и 38 други), Стара Загора (73 жилищни и 43 други сгради).

Коментари: 0