Как пътешествията влияят на нашия живот

Платформата Booking.com е попитала над 15 000 души от 20 държави

Как пътешествията влияят на нашия живот

Платформата Booking.com е направила проучване как пътешествията влияят на живота на хората. То показва, че туристическият опит има потенциал да повиши нивото на развитие на човек и да го направи по-успешен.

В изследването за взели участие над 15 000 пътешественици от 20 държави. То установява, че пътуването може да има въздействие върху живота на хората, ако те отидат в чужбина за първи път, посетят нова дестинация или пътуват сами.

Почти 2/3 (65%) заявяват, че пътуванията (в нова държава или град) значително повишават увереността им и това често ги вдъхновява да взимат важни решения за живота си. 13% казват, че след отпуск са решили да променят своята работа, а други 13% казват, че променят личните си отношения. 21% от анкетираните споделят, че пътуването ги е накарало да се преместят на ново място.  

Участниците също заявяват, че пътешествията ги насърчават да се срещат с нови хора (40%), да опитват или приготвят нови видове храна (43%), да научат нов език (29%) и да се интересуват от друга култура (29%).

Свежите впечатления, свързани с туристически пътувания, са по-вълнуващи от първа среща, смятат 53% от анкетираните. 51% споделят, че пътешествията предизвикват по-силни емоции, отколкото първата работа, а 36% заявяват, че да пътуваш е по-вълнуващо дори от първата целувка.

Почти 2/3 (61%) смятат, че хората, които пътуват са по-интересни в комуникацията отколкото тези, които пътуват по-рядко. Почти половината (45%) са на мнение, че пътуването ги прави по-успешни в живота и кариерата.

Хората също започват да се интересуват от нови видове пътувания през 2017 г.: доброволчески програми (21%), духовни пътешествия (23%), екотуризъм (39%) и за пътуване с автомобил (44%).

Основният извод от изследването показва: впечатленията, свързани с пътуване - дали това е нов печат в паспорта, пътуване до непознат град, или просто почивка "по нов начин" - водят до положителни промени в живота.

Коментари: 0