\"Каолин\" АД откри нов офис у нас

Фирмата планира нови инвестиции и откриване на работни места

\

Каолин АД откри нов офис в Дулово. Ръководството на фирмата в лицето на изпълнителните директори Волф Харлфингер, Димитър Ангелов и Радомир Чолаков, имаше удоволствието да посрещне и да приеме приветствията и благопожеланията от кмета д-р Юксел Ахмед и председателя на Общинския съвет на Дулово Сезгин Галиб. 

Г-н Ахмед изрази удовлетворението на ръководството на града от факта, че такъв голям германски концерн като Кварцверке ООД, който от 2013 г. е собственик на "Каолин", е решил да осъществи мащабни инвестиции в района, с което ще бъдат осигурени така необходимите работни места и възможности за развитие. 

Г-н Галиб се присъедини към думите на кмета и също пожела успех на начинанието. От името на ръководството на "Каолин" АД, г-н Харлфингер благодари сърдечно на представителите на местната власт за радушния прием и декларира, че "Каолин“ АД ще изпълни всички ангажименти, които е поел във връзка с предстоящото разработване на находища на каолинова суровина на територията на община Дулово.

Припомняме, че в края на февруари с решение на Министерски съвет на "Каолин" АД беше предоставена концесия за добив на кварц-каолинова суровина от находище "Колобър“ в община Дулово. Ангажиментът на концесионера е да инвестира в разработването на находището най-малко осем милиона лева, като за срока на концесията в общинския бюджет ще постъпят минимум 14 милиона лева. От ръководството на "Каолин" смятат, че реално и двете суми ще бъдат много по-големи.  

По-късно през деня кметът г-н Ахмед и гостите от Каолин посетиха болницата в града, където се запознаха с някои нужди на общинската грижа за здравето на хората. Г-н Харлфингер се ангажира да се информира в  Германия за възможностите да бъде оказана подкрепа на болницата в Дулово с някои най-необходими инструменти и техника.

Коментари: 0