Капани в бързите кредити при просрочие

Ще заработи нова система за извънсъдебно решаване на спорове между потребители и фирми

Капани в бързите кредити при просрочие

Сред големите грешки на потребителите при теглене на бързи кредити е неспазването на сроковете за изплащане на вноска. В договорите с фирми за бързи кредити има различни по обем и вид неустойки при неплащането навреме. Това каза председателят на Асоциация "Активни потребители" Богомил Николов пред Дарик.

"Ако реши да просрочи вноска или му се наложи да просрочи вноска, клиентът трябва внимателно да си прочете договора преди това, защото закъснение, понякога и с два дни спрямо падежа на вноската, може да донесе много допълнителни разходи и да ни вкара в една спирала, от която впоследствие много трудно се излиза", каза Николов по повод клаузи в договори за бързи кредити.

Преди да изтеглим кредит, е важно да съобразим сумата с възможностите ни да я изплащаме, каза още Николов.

"Има множество проучвания, които казват, че здравословната граница, до която човек може да си позволява да плаща кредит, е около 30 на сто от неговите доходи или грубо казано, една трета. Тоест винаги, когато вноската, която ще трябва да изплащаме, представлява над 30 на сто от доходите ни, тогава ние поемаме по-голям риск", каза той.

Николов обясни, че ще бъде създаден и нов механизъм, който да разрешава споровете между потребителите и фирмите за бързи кредити извън съда. Съвместно с Асоциацията за отговорно небанково кредитиране и Асоциацията на медиаторите в България, ще стартираме схема за извънсъдебно решаване на спорове, която предстои да бъде регистрирана в Министерство на икономиката, каза Николов. "Надявам се, че вече, когато човек изпадне в по-сложен казус и проблем, ще може да се обърне към този механизъм и в рамките на относително кратък срок - много по-кратък от съдебния, да се стигне до някакво споразумение", обясни той.

Механизмът за извънсъдебно разрешаване на споровете ще бъде безплатен за потребителите. Николов допълни, че за да може да потребител да се обърне към новия механизъм, когато заработи, ще трябва да пази всички бележки, вносни документи и договори, защото могат да послужат за потенциално решаване на спор в бъдещ период.

Коментари: 0