Караниколов: Индустрията трябва да инвестира в иновации

Той заяви, че трябва по-бързо да се подготви цялостна дългосрочна визия за индустрията

Караниколов: Индустрията трябва да инвестира в иновации

Индустрията трябва да инвестира в новите технологии за прехода към цифрова и ниско-въглеродна икономика. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов на форум „Ден на ЕС индустрията" в Брюксел. Според него ЕС има нужда от силна и иновативна индустрия като източник на качествени работни места и двигател на конкурентоспособна, иновативна и устойчива икономика.

Караниколов добави, че ЕС трябва да развива потенциала си за иновации и да го превърне в пазарни продукти, които да създадат реални предимства за европейските предприятия и потребители.

Икономическият министър, изтъкна необходимостта да се  ускори работата по подготовка на цялостна и дългосрочна визия за индустрията и своевременно приемане на дългосрочен и стратегически подход. По думите му дългосрочният подход на индустриалната политика трябва да е базиран на развитие и осъвременяване на конкурентните предимства на европейската икономика, а  именно ключовите  активи като добрата физическа и цифрова инфраструктура, уменията на работната сила, иновативния потенциал на ЕС, добре функциониращите пазари, предвидимата и последователна регулаторна среда, както и ефективно управление.

По време на днешния ден на индустрията се обсъжда общата индустриална политика на Съюза, конкурентоспособността, подкрепата за традиционните индустрии, иновациите. В дискусиите са поканени представители на бизнеса, работодателски организации, представители на европейските институции, европейски комисари, министри от страните членки.

Коментари: 0