Касовите бележки за горива ще съдържат разбивка на цената

Промените влизат официално в сила от 1 април тази година

Касовите бележки за горива ще съдържат разбивка на цената
Касовите бележки за заредено гориво от бензиностанциите ще съдържат по-подробна информация за това какво точно и колко плащаме. Измененията влизат в сила от 1 април 2019 г., съобщават официално от НАП.

Съгласно новите изисквания при продажба на течни горива във фискалния бон ще трябва да е отпечатана на отделни редове информация за размера на ДДС за продаденото гориво, размер на акциза, продажна цена на горивото без акциз и без данък върху добавената стойност (нето стойност), покупна цена на горивото без акциз и без ДДС (покупна стойност).

Тези промени бяха предложени от Министерство на финансите още през ноември, когато отново имаше недоволството сред хората, че плащат твърде високи цени на горивата.

Целта на измененията е крайният потребител да бъде информиран за това каква част от платената от него сума за закупените течни горива представлява косвени данъци, както и каква е продажната стойност на горивата и стойността на тяхното придобиване от търговеца. Това гласят последните промени в Наредба Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

От НАП обясняват, че разликата между крайната продажна цена и покупната му цена не трябва да се възприема като печалба за търговеца, тъй като в този марж се включват и други разходи на съответната бензиностанция за продажбата на горивото – заплати, обучения, сервиз и др. От НАП допълват още, че промените във фискалните системи на бензиностанциите няма да изискват допълнително изпитване, тестване и одобрение от Българския институт по метрология.
Коментари: 0