КЕВР и „Булгаргаз“ нарушават закона, твърди бизнесът

Работодателските организации предупреждават, че решението на регулатора за двете цени е предпоставка за наказателна процедура срещу България

КЕВР и „Булгаргаз“ нарушават закона, твърди бизнесът

Снимка: Красимир Свраков

6266 ~ 3 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков
Цена на газа в България

Решението на енергийния регулатор да одобри по-ниски цени на газа за топлофикациите и битовите потребители, докато индустриалните консуматори плащат 27% повече през ноември, е в нарушение на Третия енергиен пакет на ЕК. Това е становището на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) по повод вчерашната позиция на КЕВР, че не регулира цените за бизнеса. Всъщност позицията на регулатора дойде след запитване на Economic.bg, но Комисията, спазвайки некоректните практики на много държавни институции в последните години, върна отговорите до всички медии, а не до отправилата въпросите.

В становището си сега бизнесът посочва, че индустрията в България има заявени количества и сключени договори с „Булгаргаз“ в качеството му на обществен доставчик. И въпреки привидното наличие на свободен пазар на природен газ, фактическото положение на търговията в България е съвсем различно.

На практика ние бяхме принудени посредством законови промени да излезем на т.нар. „свободен пазар“, чиято структура на функциониране е тежко обременена от регулация. Тази регулация засилва монополното положение на „Булгаргаз“ и отваря възможността за прилагане на принципа на кръстосано субсидиране между двете групи крайни потребители – битови и бизнес. Именно този принцип е експлицитно забранен от Третия енергиен пакет на ЕК“, пише в позицията на четирите национално представени работодателски организации.

Те цитират текста от Закона за енергетиката, който изрично забранява кръстосаното субсидиране в рамките на системата, а именно: „чл.31. При изпълнение на правомощията си за ценово регулиране комисията се ръководи освен от принципите по чл. 23 и 24 и от следните принципи: …6. недопускане чрез цените на кръстосано субсидиране: а) между отделните групи клиенти…“.

Работодателските организации отново настояват КЕВР да отмени решението си за цените на природния газ за ноември, тъй като „Булгаргаз“ реално изпълнява ролята на обществен доставчик и двете коренно различни цени – с 1.4% надолу за топлофикациите и бита и 27% нагоре за индустрията – КЕВР и „Булгаргаз“ нарушават Третия енергиен пакет на ЕК.

АОБР също така казва, че заради кръстосаното субсидиране вече има основание за стартиране на наказателна процедура срещу България. КЕВР регулира монополни участници на пазарите на енергия и с решението от 01.11.2021 г. имаме предоставена непозволена държавна помощ към топлофикациите и към крайните снабдители.

Смятаме, че пазарът за природен газ в Европа, както и стартиралите няколко разследвания за манипулации от европейски институции, оказва допълнителни предпоставки в тази посока. Обръщаме внимание, че след като в решението на КЕВР пише, че в 10:10 часа е получен мейл от „Газпром“, че „Булгаргаз“ ЕАД е изпълнил поставените условията и те се съгласяват да направят доставката на „спестените“ количества, е редно „Булгаргаз“ да подаде ново заявление за утвърждаване на цени“, пише в позицията на бизнеса.

В подкрепа на тези аргументи е, фактът че всички клиенти на „Булгаргаз“ ЕАД имат едни и същи договори и условия. Индустрията, топлофикациите и газоразпределителните дружества (в ролята на крайни снабдители) подписват едни и същи договори с „Булгаргаз“, защото е обществен доставчик.

„Регулаторът следва да определя една и съща цена на обществения доставчик към всички негови клиенти. Това няма да е в нарушение на цитирания от КЕВР чл. 30, ал. 1, т. 7 от Закона за енергетиката.“

„Булгаргаз“ ЕАД закупува природен газ от два източника:

  • „Газпром Експорт“;
  • Държавната петролна компания на Република Азербайджан – „Сокар“.

Поради пандемията през 2020 г. „Булгаргаз“ ЕАД не е доставил всички поръчани количества по договора с „Газпром Експорт“, когато цените бяха 3-4 пъти по-ниски. Тези количества са поръчани от името и за сметка на всички клиенти на „Булгаргаз“ в ролята му на обществен доставчик. Те са по-евтини и са „спестени“ от всички клиенти на „Булгаргаз“. Те не са „спестени“ само от топлофикациите и крайните снабдители, по-скоро са спестени от тях в по-малка част.

„Няма как в регулаторно решение по отношение на монополна доставка КЕВР да „разпредели“ тези количества само за топлофикациите и крайните снабдители. Точно както няма как да има регулаторно решение, че количествата от „Сокар“ отиват само за топлофикациите и крайните снабдители“, пише в позицията си АОБР.

Запишете се за нашия бюлетин


Подкрепи Economic.bg