КЕВР разреши на „Еврохолд“ да купи ЧЕЗ

Това беше последната пречка пред финализирането на сделката за електроразпределителното дружество

КЕВР разреши на „Еврохолд“ да купи ЧЕЗ

Снимка: Красимир Свраков

Комисията за енергийно и водно регулиране одобри сделката между „Еврохолд България“ и чешката CEZ за българските активи на компанията. Българският холдинг ще придобие 67% от  капитала на „ЧЕЗ Разпределение България“ през специално създадената и регистрирана в Нидерландия дъщерна компания „Ийстърн Юропиън Електрик Къмпъни“ б.в. Останалите 33% се търгуват на борсата и новият собственик ще трябва да отправи търгово предложение към миноритарните акционери.

Сделка за ЧЕЗ

Необходимостта подобни сделки да се одобрява ти от КЕВР дойде с промяна на Закона за енергетиката, в следствие на желанието на малката фирма „Инерком“ на Гинка Върбакова да придобие активите на CEZ България. Тогава се появиха множество критики, че толкова малка фирма трудно би управлявала електроразпределителното дружество. И под обществен натиск депутатите от ГЕРБ предложиха поправка, която бе представена като гарант за „сигурността на доставките, защитата на националната сигурност и обществения ред“.

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23а, изр. 1 от Закона за енергетиката КЕВР разрешава сделки по разпореждане с дялове и акции, представляващи повече от 20% от капитала на търговски дружества, които осъществяват лицензионна дейност по пренос и разпределение на електрическа, топлинна енергия или природен газ.

Комисията се произнася след влизането в сила на всички други необходими разрешения и одобрения, свързани със сделките.  В края на октомври сделката получи зелена светлина от Комисията за защита на конкуренцията, след като година по-рано я забрани. Стигна се до ожалване във Върховния административен съд (ВАС), който през лятото на 2020 г. се произнесе в полза на сделката.

До днешното решение на КЕВР се с стигнало, след като регулаторът е получил положителни становища от Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция „Разузнаване“, Държавна агенция за национална сигурност, Министерството на енергетиката и Комисията по финансов надзор.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София-град в 14-дневен срок.

Коментари: 0