КФН избра кой да одитира застрахователите

Осем български и чуждестранни одитори ще проверяват активите на 36 компании в сектора

КФН избра кой да одитира застрахователите
Комисията за финансов надзор (КФН) назначи независимите външни експерти, които ще извършат втората проверка на балансите на застрахователите и презастрахователите, в това число на ниво застрахователна група. Проверките ще обхващат втората половина на 2016 г. - периодът, който не бе обхванат от първата проверка.

Осем български и чуждестранни одитори ще проверяват активите на 36 компании в сектора.


Коментари: 0