КФН обяви 33 сайта, които нямат право да предлагат инвестиционни услуги

Те трябва да преустановят дейността си в 3-дневен срок

КФН обяви 33 сайта, които нямат право да предлагат инвестиционни услуги

Снимка: Economic.bg/Красимир Свраков

Комисията за финансов надзор публикува на интернет страницата си списък с 33 сайта, които нямат право да предлагат инвестиционни услуги. Лицата са длъжни да преустановят дейността си в 3-дневен срок от публикуването на списъка.

Подадените в Комисията жалби от физически лица, предимно чуждестранни граждани, съдържат твърдения за загуба на значителни суми, инвестирани чрез част от посочените по-долу интернет платформи. 

В хода на извършените проверки се установява, че голяма част от собствениците на сайтовете са чуждестранни юридически лица,  регистрирани и установени в офшорни зони, като под различна форма дадените интернет платформи правят аналогия с опериране, собственост, банкови сметки или друг белег от Република България. 

Същевременно за тези дружества е установено, че не притежават лиценз за предоставяне на услуги по инвестиционно посредничество, издаден от КФН, нито за тях са получавани нотификации от друг компетентен орган на дръжава член за предоставяне на услуги на база единния европейски паспорт. 

Взетото решение е на основание разпоредби от Закона за Комисията за финансов надзор и Закона за пазарите на финансови инструменти. 


Ето и списъка със сайтовете:

1.       

https://www.brokerz.com

2.       

www.olssoncapital.com

3.       

https://www.pbncapital.com/

4.       

www.alphabetfx.com

5.       

www.afh.bg

6.       

https://aba.marketing

7.       

www.nextcoinmarket.com

8.       

www.arotrade.com

9.       

www.legalcfd.com

10.   

https://en.utrader.com/

11.   

https://www.fxnobels.io/

12.   

www.ptbanc.com

13.   

www.finmaxbo.com

14.   

www.finmaxcfd.com

15.   

www.profit-trade.com

16.   

https://www.crypto.com/en/

17.   

https://www.trader.online/

18.   

www.olympusmarkets.com

19.   

https://www.jpm-invest.com/ru/

20.   

https://www.umarkets.com/

21.   

https://swissinv24.com/

22.   

www.marketscfd.net

23.   

www.wellingtoninv.com

24.   

www.cryptofg.com

25.   

www.cfds100.com

26.   

www.payboutique.com

27.   

www.infinitrade.com

28.   

https://www.finarix.com/

29.   

https://sternmarkets.com

30.   

https://investingcapital.com/

31.   

www.finixcapital.com

32.   

www.omegafx.io

33.   

https://www.royalcbank.comКоментари: 0