Китай се бори за статут на пазарна икономика

Това ще се отрази пагубно на търговията в ЕС

Китай се бори за статут на пазарна икономика
Китай все по-целеустремено иска да получи статут на пазарна икономика от Европейския съюз до края на 2016 г. За да стане това, страната трябваше да изпълни определени условия, дадени й още през 2001 г., когато се присъедини към Световната търговска организация (СТО). 

Сред критериите, които Китайската народна република трябваше да постигне, са пазарно ориентиране на икономическите ресурси, премахване на бартерната търговия, корпоративно управление, права на собственост и отворен финансов сектор, пише "Файненшъл таймс". От тях обаче до момента страната е изпълнила само едно - да премахне бартерната търговия. 

Китай не изпълни изискванията на Протокола по прием на СТО, защото цените в страната не се определят от пазара, пише изданието. Позицията на паневропейската бизнес асоциация AEGIS Europe е, че Китай не е пазарна икономика и скоро няма да стане. КНР не изпълнява своите ангажименти, поети пред СТО, както и продължава с дъмпинговите цени на своите стоки и продукти. 

Ако Китай бъде призната за пазарна икономика, това ще доведе до загуба на хиляди работни места в региони, които вече търпят икономически и социални щети (Испания, Словакия, Гърция, северната част на Нидерландия), се казва в позицията на Евромин. Свръхпроизводството на страната ще задуши европейските производители на магнезий. Признаването на Китайската икономика за пазарна ще доведе до намаляване на инвестициите в иновации и изследвания в европейските компании. 

Китайската икономика е под натиск поради свръхкапацитета й и невъзможността й да достигне желаните нива за износ. Големият дълг на страната допълнително спъва нейния растеж. 
Коментари: 0