Китай сложи долна граница на лихвата по ипотечните кредити

Централната банка ще използва нов референтен показател, който влиза в сила от октомври

Китай сложи долна граница на лихвата по ипотечните кредити

Снимка: БТА

Китайската народна банка прие нов лихвен показател, който ще се използва ефективно от 8 октомври. Наречен "Основна лихва по заеми" (LPR), показателят ще определя долна граница на лихвите по ипотечните заеми, под която търговските банки няма да могат да отпускат заеми на домакинствата.

Това е част от реформата, започната от централната банка, която трябва да помогне за преминаване на системата към използване на пазарен референтен процент при ценообразуването на новите заеми.

Лихвеният процент по индивидуалните ипотечни заеми за купувачите на първо жилище, няма да може да бъде по-нисък от LPR, а лихвата по кредитите за купувачите на второ жилище не може да бъде по-ниска от LPR плюс 60 базисни пункта, обяви централната банка.
Коментари: 0