„Кобилдър“, IBM и Red Hat създадоха глобална дигитална платформа в строителството

„Кобилдър“, IBM и Red Hat създадоха глобална дигитална платформа в строителството

Снимка: Кобилдър

2003 ~ 3 мин. четене
Автор: Кобилдър

Норвежката софтуерна компания „Кобилдър“, чиито основни дейности се извършват от дъщерната ѝ фирма в България „Кобилдър Интернешънъл“, е част от мащабен международен проект за създаването на OpenBuilt – нова глобална платформа за управление на данни в строителството.

Глобална платформа за свободен обмен на данни в строителството

OpenBuilt е дигитална платформа, която позволява на всички участници в строителния процес – инвеститори, проектанти, инженери, изпълнители и производители на материали, да обменят данни и услуги чрез общ „дигитален език“. Платформата улеснява автоматизирането на работните процеси без да е необходимо да се разработват и внедряват сложни специализирани системи. Накратко, OpenBuilt може да бъде описана като платформа за комуникация и сътрудничество.

Софтуерна архитектура на платформата Openbuilt

Платформата се финансира и управлява от редица големи международни компании в областта  на строителството. Техническата разработка и поддръжката се осъществяват от световните лидери в сферата на информационните технологии IBM и Red Hat в сътрудничество с „Кобилдър“.

Дигитализацията е от ключово значение за по-добрата ефективност и опазване на околната среда

Строителството е един от най-консервативните сектори  в света. Технологиите, които се използват в бранша днес, остават до голяма степен непроменени през последните 50 години - разказва Бистра Папазова, изпълнителен директор на „Кобилдър Интернешънъл“. – Потенциалът за иновации е огромен и това може би е причината, поради която екипът ни работи с такъв ентусиазъм. Вълнуващо е, че имаме възможността да участваме в проект с такъв обхват и значение, който може да донесе позитивна промяна в строителството в световен мащаб.

Бистра Папазова, изпълнителен директор на „Кобилдър Интернешънъл“

Дигитализацията на данните и свободният обмен на информация ще доведат не само до по-висока ефективност на строителните процеси, до по-кратки срокове на изпълнение и по-ниски разходи, но и до много по-добри възможности за опазване на околната среда.

Сградите консумират 40% от световната енергия и генерират 40 % от въглеродния отпечатък на планетата, обяснява Бистра Папазова. - Улесненият достъп до дигитални данни за всички материали, вложени в строителния обект, дава възможност за взимането на правилни решения още в най-ранните фази на проекта. По този начин се допринася и за намаляване на отпадъците, по-ефективното преизползване на материалите и избягването на грешки, чието отстраняване изисква допълнителен труд, материали и време.

Планиране и закупуване на строителни материали с няколко клика

Платформата OpenBuilt ще се предлага в световен мащаб. От нея ще могат да се възползват не само участниците в строителния процес, но и доставчиците на информационни технологии, които могат да интегрират и изграждат собствени дигитални решения, улесняващи строителната дейност.

Платформата ще предлага три основни софтуерни приложения, първото от които е във фаза на тестване и пускане на пазара. Това приложение ще даде възможност на производителите на строителни материали да дигитализират пълната информация за своите продукти. Проектантите и инженерите пък ще могат лесно да сравняват и избират продукти на базата на техните технически данни. Накратко, планирането и закупуването на строителни материали ще бъде почти толкова лесно, колкото и резервирането на хотелска стая.

Решенията на „Кобилдър“ са в основата на новата платформа

Компанията „Кобилдър“ е основана в Норвегия през 1997 г. и през последните години активно разширява дейността си на европейския пазар. Тя се специализира в разработването на иновативни софтуерни решения за дигитализиране на информация и управление на данни в строителния сектор.

През 2013 г. „Кобилдър“ избра България, за да основе и своята първа дъщерна компания извън Норвегия - „Кобилдър Интернешънъл“. Изборът на място за разширяване на дейността не е случаен. Българският пазар на труда предоставя на компанията необходимия човешки ресурс от високо квалифицирани експерти в множество сфери. Към момента дъщерната компания в София изпълнява всички ключови дейности на международната компания – разработка на дигиталните решения, маркетинг, обслужване на клиенти, управление на финансите и др. Тук работят повече от 100 служители, сред които над 50 специалисти по информационни технологии, както и експерти в различни области на строителната индустрия – архитекти, строителни, електро и ОВК инженери и др.

Високата професионална експертиза е и причината за ключовата роля на „Кобилдър“ в разработването на дигиталната платформа OpenBuilt. През последните години „Кобилдър“  създава модели за данни, които са насочени специално към нуждите на строителния бранш. Тези информационни модели се основават на най-новите международни стандарти за управление на данни в строителството и изграждат общия „дигитален език“, който позволява свободен обмен на информация между всички участници в строителния процес. Моделите за данни, разработени от „Кобилдър“, стоят и в основата на новата глобална платформа OpenBuilt.

Дейността по разработването и лансирането на новата платформа е една от приоритетните цели на „Кобилдър“ през 2021 г. В проекта участват активно не само специалистите по информационни технологии, но и експертите по маркетинг, които играят ключова роля в лансирането на новата платформа на глобалния пазар.

Коментари: 0