Кой предпочита да учи в България?

През 2013 г. стаж у нас са предпочели студенти от Полша и Франция

Кой предпочита да учи в България?
244 ~ 2 мин. четене
Автор: Александра Сотирова

През последната академична година по “Еразъм“, програма "Учене през целия живот", 2013/2014 България е приела 551 входящи студенти. Броят на студентите, които решават да дойдат да учат у нас е бил 505, а с цел практика са пристигнали 46, предаде БГНЕС.

България е била най-предпочитана за студентската мобилност с цел обучение от студентите от Полша – 119 студента.  От Испания са дошли да учат в България 76 студенти, а от Франция – 48. През 2013 г. стаж у нас са предпочели 18 студента от Полша и 14 от Франция.

Българските студенти традиционно предпочитат академничен обмен в Германия, Франция, Полша, Италия, Испания, Великобритания, Турция и Астрия. От Център за развитие на човешките ресурси съобщават, че по Еразъм са около 1000 българи.

В сектор "Образование за възрастни" на Ключова дейност 1 "Мобилност" , през 2014 селекционна година са взели участие 29 ползватели, като при всички целта на обмена е била обучение. 18 от ползвателите са провели своята мобилност в Холандия, а останалите 11 – във Великобритания.

Програмата “Еразъм” дава шанс дори на хора без свободни финансови средства да учат за семестър или цяла академична година в реномиран европейски университет.

От 2015 селекционна година висшите училища в България могат да кандидатстват самостоятелно или като част от Консорциум за новата дейност "Образователна международна мобилност, насочена към студенти, преподавателски и непреподавателски състав от висшите училища от/към Програмни и Партниращи страни на Програма "Еразъм+". По първата покана за кандидатстване по тази дейност към 4 март 2015г., най-голям интерес е отчетен към Руска федерация, Казахстан, Украйна, Сърбия, САЩ, Китай и Армения.

Подкрепи Economic.bg