Консултант на успешни европейски проекти

Нашето предимство е опитът, който натрупахме през предишния и този програмен период

Консултант на успешни европейски проекти
2249 ~ 2 мин. четене
Финансирането от европейските фондове е ключов момент в развитието на българските предприятия. Закупуването на машини и оборудване, както санирането и новото строителство, са почти невъзможни без такова финансиране. С технологичния парк, с който разполагат повечето, особено малките и средни предприятия, трудно биха успели да бъдат конкурентни на европейския пазар.

Нашето мото като консултанти е, че няма дружество, което да не може да получи европейско финансиране. Разбира се, според спецификата на дейността парите са различни. Но са достъпни за всички. Доказателство е огромният диапазон от дружества, които получават финансиране - без значение от кой край на България са и в кой сектор работят.

Ние приоритетно пишем проекти по Оперативна програма  “Иновации и конкурентоспособност”. Мерките, заложени в програмата, целят комплексно да допринесат за създаването на устойчиви дългосрочни конкурентни предимства на българските предприятия и ускоряване на прехода към икономика, базирана на знанието. Подкрепата е съсредоточена върху развитие на иновациите, предприемачеството, капацитета за растеж на малките и средни предприятия (МСП), енергийната и ресурсната ефективност на предприятията.

Успяхме да спечелим доверието на голям кръг дружества. Нашето предимство е опитът, който натрупахме през предишния и този програмен период, подходът ни да познаваме и разбираме нуждите и проблемите на нашите бенефициенти, както и на начините за тяхното разрешаване, както и изключителната ни педантичност през целия процес в един проект. Стремим се да проявим оригинално и творческо мислене при разработването на предложението.

Ние никога не вземаме пари за писането на проектите, нашите първи пари като консултанти получаваме след спечелването на проекта.

Имаме голям диапазон от клиенти. Нашата най-голяма сила е в областта на добивната промишленост, строителството, металообработването, шивашката промишленост.

Спечелихме много проекти както в “Енергийна ефективност” за малки, средни и големи предприятия , което е нашата най-голяма сила, така и в мерките “Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия”, “Иновации” и др.

“Еко Глоуб” ООД притежава лицензи за енергийно обследване както на сгради, така и на промишлени предприятия. Правим огромно количество енергийни одити.

Дружеството има собствен обучителен център, който също развива.
Адвокат Биляна Тончева е прокурист на “Еко Глоуб” ООД - консултантско дружество за подготовка на проекти, съфинансирани от Европейския съюз, и притежател на лицензи за енергийно обследване на сгради и промишлени системи. Екипът специалисти подготвя проекти по ОП “Иновации и конкурентоспособност”, както и по други оперативни програми, съфинансирани от ЕС - ОП “Програма за развитие на селските райони”, ОП “Развитие на човешките ресурси и др.


Текстът е част от книгата "Успешните компании" 2018.
Подкрепи Economic.bg