Консултативен съвет ще повишава конкурентоспособността на българската икономика

Подпомагане за промени в законодателството са сред основните му цели

Консултативен съвет ще повишава конкурентоспособността на българската икономика
116 ~ 1 мин. четене
Повишаване на конкурентоспособността на българските производители, подпомагане и участие в процесите за отстраняване на административни и регулаторни режими пред бизнеса и при реализацията на нови инвестиционни намерения, са сред приоритетие за работа на Консултативния съвет за индустриална стабилност и растеж (КСИСР). Това обяви министърът на икономиката Божидар Лукарски. 

Сред основните цели е повишаването на конкурентоспособността на българската икономика и българските производители и потенциала за реализация на вътрешния и на европейския пазар, на пазарите в трети страни. 

Съветът цели също насърчаване на български производства с по-висока добавена стойност, подобряване на средата и условията за бизнес в страната с премахване на необосновани административни бариери пред производители и инвеститори. 

КСИСР обсъжда също мерки за разкриване на нови работни места чрез създаване на пазарен и бизнес модел за развитие на индустриалните площадки, на регионалните и продуктови клъстери. 

Той също така съгласува политиките за ефективно използване на средствата по ОП "Иновации и конкурентоспособност" - опростяване на процедурите за кандидатстване, прозрачност при класирането и избора на проекти, ефективен и облекчен  за бизнеса контрол.

Консултативният съвет участва и в разработване на политики и мерки за увеличаване дела на българските производства с по-висока добавена стойност на вътрешния и на европейския пазар, както и мерки за подпомагане износа на българска експортно ориентирана продукция.
Коментари: 0