Контрабандата на цигари е паднала до 5.6% през 2017 г.

Изследване на ИПИ показва, че за 11 години сивият сектор е спечелил между 2.6 и 3.6 млрд. лв.

Контрабандата на цигари е паднала до 5.6% през 2017 г.

Снимка: Pixabay

Приблизително 5.6% е делът на хората в България, които пушат нелегални цигари. Това показва национално представителното социологическо проучване сред 5200 души, реализирано от Алфа Рисърч в периода 20 март-20 април 2018 г. по поръчка на Института за пазарна икономика (ИПИ). В допълнение към това, 11.7% от всички пушачи споделят, че през последните 2-3 години им се е случвало да пушат нелегални цигари.

Изследването на акцизната политика и ефектите върху незаконната търговия в страната показва, че за последните 11 години (2007-2017 г.) незаконната търговия на цигари в България е донесла приходи за криминалния свят между 2.6 и 3.6 млрд. лв. по оценки на ИПИ. Големият бум на нелегалната търговия с цигари е през 2010 г., когато криминалните приходи са между 450 и 640 млн. лв. само за годината. Към момента, въпреки свиването на незаконната търговия, приходите от нелегалната търговия с цигари не са за пренебрегване, като се оценяват между 110 и 160 млн. лв. за 2017 г. Това е ресурс, който в голямата си част се влива в организираната престъпност и създава възможности за корумпиране по високите и ниските етажи на властта.

ИПИ определя тези 11.7% от пушачите, около 250 хил. човека, като потенциално най-рисковата група, която при определени условия – например покачване на цените на легалните цигари или лесен достъп до незаконни продукти, е склонна да употребява незаконни цигари. Добрата новина е, че текущите нива на потребление на цигари, непредназначени за местния пазар, показват, че поне половината от хората в рисковата група към момента пушат легални продукти.Над 90% от цитираните 250 хил. пушачи споделят, че основната причина да търсят незаконни продукти е
цената. Попитани откъде си ги купуват, хората в тази група дават по няколко отговора, като водещите са от близки/приятели (37.8%), от улицата (35.7%) и от открит пазар (25.9%). Близо половината споделят, че през последната година-две цената на нелегалните цигари се е повишила – средната цена на описаните опаковки, непредназначени за местния пазар, е достигнала 3.5 лв. или около 70% от средната цена на легалния пазар.

В рамките на изследването е направено и фокусирано представително проучване за 15 града в страната. Най-висок дял на хората с цигари, непредназначени за местния пазар, е регистриран в Свиленград (17.4%), Плевен (16.6%), Хасково (13.2%) и Видин (9.9%). В Габрово нивата са най-ниски – едва 0.6% дял на хората с цигари, непредназначени за местния пазар. На въпроса дали през последните 2-3 години са си купували нелегални цигари, най-висок дял на отговорилите положително се регистрира в Плевен (31.4%), Свиленград (30.3%), Благоевград (24.4%), Кюстендил (23.6%) и Хасково (20.1%).
Прави впечатление, че няма пряка зависимост между нивата на нелегално потребление и опитите за укриването му. Докато в Свиленград и Хасково почти половината респонденти не са били склонни да покажат опаковката, която имат, то в Плевен и Видин, където потреблението на такива продукти също е над средното за страната, респондентите не са имали такива притеснения.
Коментари: 0