Концесионерът на „Бургас-север“ предложи 1 ст. за чадър и шезлонг

Фирма „Палм Инвест“ ЕООД има ангажимент да инвестира 90 хил. лв. годишно в плажа

Концесионерът на „Бургас-север“ предложи 1 ст. за чадър и шезлонг
Новият концесионер на морския плаж „Бургас-север“ спечели конкурса като предложи да предоставя на посетителите чадъри и шезлонги срещу 1 ст. Сключеният с фирма „Палм Инвест“ ЕООД договор е за 20 години и за този период концесионерът има задължение да инвестира годишно по 90 хил. лв. без ДДС. Парите трябва да са насочени към „организация на целогодишно санитарно-хигиенно поддържане на морския плаж и за стратегия за развитие и популяризация, включително спортно-развлекателна и друга дейност“.

Размерът на концесионното плащане за всяка година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане в размер на 7.03%.

„Палм инвест” ЕООД е нова фирма, регистрирана през 2016 г. в Смолян. Едноличен собственик е Йордан Тодоров Хаджихристев, за който няма данни досега да се е занимавал с концесиониране на плажове. Справка в Търговския регистър показва, че досега той е участвал и участва във фирми, занимаващи се със строителство, търговия и туроператорска дейност.
Коментари: 0