Концесионерът на находището до Нови хан се отказа да добива кварцов пясък

„Ватия Холдинг“ АД ще изчака да се постигне споразумение между спорещите страни

Концесионерът на находището до Нови хан се отказа да добива кварцов пясък
Концесионерът на находище „Побит камък“ край Нови хан – „Ватия холдинг“ АД, се отказва от добива на кварцов пясък до постигане на споразумение между спорещите страни. Това заявиха от пресцентъра на Министерството на енергетиката.

Във връзка с протестите на местното население, включително и този от днес, и с оглед на възможността да бъде осигурено общественото спокойствие, в Министерството на енергетиката е получено писмо от „Ватия холдинг“ АД, с което концесионерът информира, че се отказва от упражняване на правата си по концесионния договор към този момент. 

Концесионният договор за находище „Побит камък“ е сключен на 06.02.2007 г., за срок от 20 години. Концесията е предоставена във връзка с приватизационна сделка на „Ватия“ АД – правоприемник на фирма с държавно участие „Ватия“ – с. Негушево. Договорът влиза в сила от датата на прехвърляне на собствеността по приватизационния договор – 8 декември 1998 г. Срокът на договора изтича в края на тази година, като концесионерът е поискал удължаване на този срок.

Процедурата за удължаване на срока е сходна с тази на предоставяне на нова концесия и при нея трябва да бъдат изпълнени всички законови изисквания, които гарантират защитата на населението и опазването на околната среда. 
Коментари: 0