ЧЕЗ отчете 4230 кражби на ток само за 8 месеца

Щетите от кражби възлизат на 745 хил. лева

ЧЕЗ отчете 4230 кражби на ток само за 8 месеца

142 прекъсвания на електрозахранването вследствие на  посегателства над електроразпределителната мрежа отчита ЧЕЗ за периода януари-август 2016 г. 266 000 клиенти на компанията са били без ток в продължение на общо 305 часа за първите 8 месеца на годината. 4230 кражби на електроенергия установи дружеството и отчете 745 000 лева щети от кражби на елементи от електроенергийната инфраструктура за същия период. През август компанията регистрира и пореден смъртен случай в резултат на посегателство над свое съоръжение.

Средно по 1150 домакинства на ден са били без ток и са търпели неудобства в резултат на кражби от елементи на електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ от началото на годината. Това са данни само за една трета от територията на България“, каза Ясен Тодоров, директор „Управление на мрежата“ в ЧЕЗ Разпределение България.

Посегателствата върху енергийната инфраструктура са посегателства не само върху дружествата, но и върху националната сигурност. Ето защо квалификациите на тези противоправни деяния и респективно наказанията и санкциите следва да бъдат адекватни на преките и потенциални щети от тези деяния. Санкциите за нерегламентирано консумиране на електроенергия също нямат възпиращ ефект върху нарушителите.

„Крадците на електроенергия се „санкционират“ по привилегирована цена.Съществуващата нормативна уредба не само, че няма възпиращ ефект за тези, които са решили да крадат, а и действа демотивиращо върху коректните клиенти. Необходима е генерална промяна на системата за начисляване на електроенергия при кражба – формирането на цена и сроковете за дотаксуване“, каза Филип Йорданов, ръководител „Нетехнически загуби“ в ЧЕЗ Разпределение България.

ЧЕЗ призовава институциите да помогнат за защитата на обществото. Необходимо е санкциите да бъдат основани на принципа на справедливост и равнопоставеност и да се защитят коректните клиенти, които плащат за услугата, която ползват.

Коментари: 0