Българите теглят все по-малко кредити за почивка, според БНП Париба

Ситуацията, предизвикана от COVID-19, доведе до повишаване на финансовата култура

Българите теглят все по-малко кредити за почивка, според БНП Париба

Снимка: Pixabay

Симона Димитрова Автор: Симона Димитрова

Българинът е спестявал най-много средства от почивки като кредитите в тази насока са спаднали с 16.7% до 2 277 лева. Дори и през летния сезон интересът към тези кредити не е отчел повишение. Това показват резултатите от 10-то издание на обзора „Потребителският кредит на българина“, подготвен от БНП Париба Лични Финанси. Според него 45% от заявленията за потребителски кредити в периода май-октовмри 2020 г. са подадени онлайн. Сравнение с миналата година за същия период се наблюдава покачване от 7%.

Постоянно растящият брой на онлайн заявленията показва, че хората са все по-уверени при използването на дистанционни канали за финансови услуги и се възползват от техните предимства, смятат от БНП.

Средната сума на заявленията за потребителски кредити, подадени към БНП Париба Лични Финанси в България за шестте месеца на проучването е 7 071 лева, което се приближава до миналогодишната сума – 7 160 лева.

Данните показват, че най-значителен е ръстът при заявленията за финансиране на проекти, които водят до по-добро управление на семейния бюджет или на такива, които не могат да бъдат отложени във времето като лечение и ремонт на автомобила. Кредити за обединяване на задължения отчетоха 5% увеличение, достигайки средната сума 9 991 лева. А кредитите за лечение са нараснали с 3% достигайки средна стойност 3 973 лева.

Значителен спад е регистриран и в средната сума на заявленията за покупка на обзавеждане – 12.6%. Това е знак, че българите са по-внимателни и са готови да отложат или преразгледат някои планове с цел да запазят финансовата си стабилност, според БНП Париба Лични Финанси.

Като цяло ситуацията, предизвикана от COVID-19, доведе до повишаване на финансовата култура на българите, които заради кризата започнаха все повече да използват дигитални канали при своите финансови операции и кандидатстване за кредити.

В периода май-октомври 2020 г. 50% заявленията за потребителски кредити към банката са подадени от хора на възраст между 30-49 години. В същото време молбите с най-висока средна сума – 8 125 лева бяха подадени от хора на възраст между 50-59 години. Това се обяснява от факта, че по-зрелите хора са изградили добра кариера, имат стабилни доходи и са спокойни по отношение на приходите си, заради което си позволяват и по-големи кредити.

 

Коментари: 0