КЗК глоби 5 фирми за кисело мляко заради кофичките

Те използват кофички от полипропилен, вместо от полистирен

КЗК глоби 5 фирми за кисело мляко заради кофичките

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществени санкции на  „Обединена Млечна Компания“ ЕАД (74 186 лв.), на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД   (18 213 лв.),  „Комплектстрой“ ЕООД (на 11 800 лв.),  „Димитър Маджаров – 2“ ЕООД (38 915 лв.) и на „Полидей – 2“ ООД ( 16 305 лв.) за извършени нарушения по чл. 29 от ЗЗК – общата забрана за нелоялна конкуренция.

В хода на проучването по преписката, образувана по инициатива на Комисията (при самосезиране), е установено, че ответните дружества  при производството на кисело мляко по стандарт  „БДС 12:2010“ „Българско кисело мляко“ използват кофички от полипропилен, вместо посочените в т. 8.1 от стандарта кофички от полистирен. 

По този начин се спестяват разходи, които са обичайни за конкурентите и присъщи за дейността им. 

От друга страна, дружествата получават възможност да участват на ограничени от стандарта пазари. Тези икономически и търговски ползи дават на предприятията конкурентно предимство пред останалите производители, които добросъвестно се съобразяват с ограниченията на стандарта, казват от антимонополната комисия.

Коментари: 0