КЗК глоби със 105 хи. лв. фирма за имитация на марка

Приликите създавали възможност за заблуда на потребителите

КЗК глоби със 105 хи. лв. фирма за имитация на марка

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция в размер на 105 630 (сто и пет хиляди шестстотин и тридесет) лева (3% от нетните приходи от продажби за предходната финансова 2014 г.) на „ЗММ-Асеновград“ ООД, гр. Асеновград за извършено нарушение по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК – имитация на марка.

След съпоставяне на използваните в дейността на „Завод за шлифовъчни машини“ АД и „ЗММ-Асеновград“ ООД означения, Комисията намира, че приликите са достатъчни да създадат възможност за заблуда на потребителите относно производителя на продукта. Присъствието и при двата продукта на сходни централни елементи измества вниманието от наличните разлики в и около тези елементи. Обстоятелството, че седалищата и на двете дружества са в Асеновград, не носи допълнителна отличителност по отношение на ответното предприятие, а може да затвърди убеждението за продукция на подателя на искането.

В конкретния случай ответното дружество не само че не е положило достатъчно усилия да избегне приближаването до марката на подателя на искането, а напротив – постигнало е изключително сходство с използваните в дейността му означение и марка.

Предприятието не е търсило начин да отличи продуктите си от продуктите на подателя на искането. При заявката за регистриране на собствена марка ответното дружество е използвало шрифтове и фигуративни елементи, близки или дори идентични с тези на подателя на искането, като изображението припокрива с много малки изключения дизайна на марката на „Завод за шлифовъчни машини“ АД.

Отчитайки вида на нарушението и обстоятелствата по осъществяването му, Комисията определя нарушението като не особено тежко.

Коментари: 0