КЗК глоби със 105 хи. лв. фирма за имитация на марка

Приликите създавали възможност за заблуда на потребителите

КЗК глоби със 105 хи. лв. фирма за имитация на марка
364 ~ 1 мин. четене

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция в размер на 105 630 (сто и пет хиляди шестстотин и тридесет) лева (3% от нетните приходи от продажби за предходната финансова 2014 г.) на „ЗММ-Асеновград“ ООД, гр. Асеновград за извършено нарушение по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК – имитация на марка.

След съпоставяне на използваните в дейността на „Завод за шлифовъчни машини“ АД и „ЗММ-Асеновград“ ООД означения, Комисията намира, че приликите са достатъчни да създадат възможност за заблуда на потребителите относно производителя на продукта. Присъствието и при двата продукта на сходни централни елементи измества вниманието от наличните разлики в и около тези елементи. Обстоятелството, че седалищата и на двете дружества са в Асеновград, не носи допълнителна отличителност по отношение на ответното предприятие, а може да затвърди убеждението за продукция на подателя на искането.

В конкретния случай ответното дружество не само че не е положило достатъчно усилия да избегне приближаването до марката на подателя на искането, а напротив – постигнало е изключително сходство с използваните в дейността му означение и марка.

Предприятието не е търсило начин да отличи продуктите си от продуктите на подателя на искането. При заявката за регистриране на собствена марка ответното дружество е използвало шрифтове и фигуративни елементи, близки или дори идентични с тези на подателя на искането, като изображението припокрива с много малки изключения дизайна на марката на „Завод за шлифовъчни машини“ АД.

Отчитайки вида на нарушението и обстоятелствата по осъществяването му, Комисията определя нарушението като не особено тежко.

Подкрепи Economic.bg