КЗК разреши на „Еврохолд“ да купи активите на ЧЕЗ в България

КЗК разреши на „Еврохолд“ да купи активите на ЧЕЗ в България

Снимка: CEZ

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) днес разреши на „Еврохолд България“ АД да придобие контрол върху дъщерните дружества на ЧЕЗ Груп в България. Новината идва, след като преди година регулаторът спря сделката между двете компании, а това лято Административният съд на София област отмени решението му.

Придобиването ще се случи чрез специално създадената Eastern European Electric Company B.V. (EEEС), 100% собственост на „Еврохолд“.

Интеграцията на дружествата на ЧЕЗ Груп в България в структурата на „Еврохолд“ ще бъде подпомогната от енергиен борд от български и международни експерти с повече от 25 години опит в енергетиката и заемали ръководни позиции в големи енергийни предприятия в Източна Европа – Гари Левсли, Дан Каталин Станку и Георги Миков.

Сегашният висш мениджмънт на ЧЕЗ България ще запази позициите си, за да се гарантира приемственост в управлението, уверяват още от „Еврохолд“.

Придобиването на дружествата на ЧЕЗ Груп е част от стратегията на „Еврохолд“ за навлизане на нови регулирани пазари в Югоизточна Европа и за създаване на водеща регионална ютилити компания.

„Разглеждаме сделката за ЧЕЗ като стъпка към навлизането ни в енергийния бизнес и възможност за диверсификация на портфолиото ни. Еврохолд има солиден опит на регулирани пазари и в придобиването и интеграцията на нови дружества в различни сектори. През изминалите 20 години сме реализирали около 30 придобивания и сме натрупали значителна експертиза”, коментира Васил Стефанов, ръководител „Придобивания и Сливания” в Еврохолд България.

Коментари: 0