КЗК разреши на „Нова“ да купи Канал 3

Регулаторът смята, че концентрацията няма да доведе до установяване или засилване на господстващо положение

КЗК разреши на „Нова“ да купи Канал 3

Комисия за защита на конкуренцията разреши на „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД да придобие едноличен контрол върху дружествата, които оперират телевизионните канали „Канал 3“, „THE VOICE“ и „Magic TV“ и радиостанциите „Радио Веселина“; „Радио Витоша“; „Magic FM“ и „The Voice Radio“.

Комисията пише в своето решение, че сделката ще окаже въздействие върху следните пазари в страната:

  • телевизионна реклама;
  • телевизионно разпространение;
  • интернет (онлайн) реклама;
  • радио реклама.

В своя анализ КЗК отчита спецификата и характерните особености на медийния сектор. Въз основа на извършената оценка Комисията приема, че концентрацията няма да доведе до установяване или засилване на господстващо положение, което да засегне ефективната конкуренция на горепосочените пазари. Следователно, според КЗК, същата не би могла да породи антиконкурентни ефекти на посочените пазари и следва да бъде безусловно разрешена по реда на чл. 26, ал. 1 от ЗЗК.

Коментари: 0