КЗК санкционира трима производители на сирене

Нарушението на компаниите създава опасност или уврежда живота или здравето на потребителите

КЗК санкционира трима производители на сирене
Комисията за защита на конкуренцията санкционира млекопреработващите компании „Рафтис – милк“ ЕООД, „Сирма Приста“ АД и „Чех – Йосиф Новосад“ ООД за некоректното обозначение на съдържанието на млечни мазнини, поставяно върху опаковките на бяло саламурено сирене.

Имуществените санкции са в размер на 1% от нетните приходи от продажби на всяко от дружествата за предходната финансова година. По-конкретно регулаторът налага глоба в размер на 34 470 лева на „Рафтис – милк“ ЕООД, 38 440 лева на „Сирма Приста“ АД и 331 300 лева „Чех – Йосиф Новосад“ ООД.

В проучването Комисията "безспорно" е установила, че всяко от трите дружества предлага на пазара продукт „сирене от краве мляко“, в съдържанието на което има немлечни мазнини, като това не е отбелязано върху опаковката на продукта. 

Наличието на немлечни мазнини в продукта „сирене“ е от съществено значение за неговото определяне въобще като „сирене“ или като имитиращ продукт, съдържащ в състава си мляко, който, съгласно нормативната уредба, може да е съставен от други, немлечни мазнини. 

КЗК е отчела още, че нарушението създава опасност или уврежда живота или здравето на потребителите, тъй като нарушенията са извършени при производството и разпространението на хранителни продукти с некоректно описание на съществените им характеристики.

При определяне на санкцията регулаторът е взел под внимание тежестта и продължителността на нарушението, ограничения географски обхват, както и икономическото състояние на ответните дружества. 
Коментари: 0