КЗК забрани сделката между \"Емко\" и \"Дунарит\"

Според Комисията се създават предпоставки за установяване на господстващо положение на пазара на военна продукция

КЗК забрани сделката между \

Снимка: Pixabay

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) забрани сделката между "Емко" и "Дунарит", става ясно от съобщение на сайта на антимонополния орган, в което се посочва, че сделката води до хоризонтално припокриване в дейността на ЕМКО и Дунарит при производството на определени видове специална продукция и участниците в концентрацията се явяват близки конкуренти по отношение на тези продукти.

Пазарните позиции на обединената група след осъществяване на сделката ще доведат до засилване стопанската мощ на концентриращите се предприятия, което би им позволило да осъществяват независимо пазарно поведение от своите местни конкуренти.

Комисията е установила още, че участниците в концентрацията са с господстващо положение при производството на някои обособени видове отбранителни продукти, по отношение на които всеки от тях се явява единствен производител в страната.

Препозиционирането и разширяването на портфолиото на продуктите, произвеждани от участниците в концентрацията, може да стимулира обединената група да увеличи цените и промени условията на кооперирани доставки, които са значими за развитието на този сектор, отбелязват от КЗК.

Въз основа на направения анализ според Комисията се създават предпоставки за установяване на господстващо положение на обединената група, а това от своя страна ще доведе до значително предимство на двете компании пред конкурентите им.
Коментари: 0