Летище Пловдив се сдоби със зонална навигация

Очаква се към края на 2018 г. 60% от летищата в Европа да имат зонална навигация

Летище Пловдив се сдоби със зонална навигация
1984 ~ 1 мин. четене

BULATSA въведе от вчера полети по зонална навигация на летище Пловдив. Планът за модернизиране на организацията на въздушното пространство на летищния контролиран район ще бъде изпълнен с публикуването на нови процедури за подход и отлитане по зонална навигация, надлежно одобрени от ГД ГВА, в качеството ѝ на национален надзорен орган.

Процедурите са разработени в съответствие с международните критерии за прилагане на зонална навигация и са първите за летище Пловдив. Чрез тяхното въвеждане се създават нови възможности за гъвкаво определяне на траекториите на полетите и условия за извеждане на маршрутите на самолетите извън зоните за провеждане на военни-тренировъчни полети, повишаване на капацитета на въздушното пространство, намаляване на разхода на гориво и вредните емисии.

Въвеждането на зонална навигация в България започна през 2012 г. с участието на BULATSA в проектите SHERPA и NASCIO, финансирани от Европейската комисия.

С въвеждането на промените на летище Пловдив завършва процесът на цялостно модернизиране на организацията на въздушното пространство и процедурите за полети на всички наши граждански летища. Това нарежда България сред водещите в областта европейски държави - степента за въвеждане на зонална навигация в Европа към края на 2018 г. се очаква да бъде около 60%.

Промените станаха възможни и благодарение на подкрепата на Европейската комисия, GSA, Eurocontrol, ESSP, Pildo Labs и ГД ГВА.

Коментари: 0