Лихвите по жилищните кредити за пръв път под 5%

Това е най-ниското ниво на оскъпяване на жилищното финансиране

Лихвите по жилищните кредити за пръв път под 5%

Средният лихвен процент по жилищните кредити за пръв път падна под 5% през юни тази година. Данните на Българската народна банка сочат, че това е най-ниското ниво на оскъпяване на жилищното финансиране, откакто се води такава статистика.

Трендът на постоянно поевтиняване на жилищните кредити започна в края на 2013 г. Оттогава досега средната лихва, при която се отпуска ипотечен заем, постепенно отчете спад от 7.17% на 4.97%. Това движение се отрази и на обемите на новоотпуснатите или предоговорени при новите по-добри условия договори за кредит.

За първото полугодие общата сума на новите жилищни заеми в левове е 844 млн. Това е близо 25% повече, отколкото през същия период на 2015 година. Жилищните заеми, отпуснати в евро, също поевтиняват, но все пак остават с по-скъпи от левовите с около 0,8%. Именно това е една от причините, заради която потребителите все по-рядко кандидатстват за подобни кредити. Съответно отпуснатите обеми жилищни заеми в евро се понижават с 1/3 в сравнение с първото полугодие на миналата година.

Голяма част от банките определят лихвата за жилищните кредити в левове чрез два основни компонента - индексът за междубанковото финансиране СОФИБОР плюс надбавка, която отразява рисковия профил на клиента. Данните показват, че 12-месечният СОФИБОР се понижава с идентичен темп спрямо средния лихвения процент по ипотечните заеми.

От началото на 2015 г. до средата на тази година и двата се понижават с около 1.2 процентни пункта. Тоест поевтиняването на кредитите не се дължи на подобрен рисков профил на клиентите, на които са отпуснати жилищните заеми, предаде Капитал. Ако към лихвата добавим и останалите разходи по жилищния кредит, ще видим, че те се понижават за година и половина от 6.9% до 5.40%, тоест с около 1.5 процентни пункта. Все пак няколко пункта идват и от самите банки, които свиват търсената доходност заради конкуренцията.
Коментари: 0