Ликвидността е най-големият проблем за свободния пазар на ток

Все още не е ясно как и кога ВЕИ-тата ще могат да търгуват на енергийната борса

Ликвидността е най-големият проблем за свободния пазар на ток
Автор: Александра Сотирова

Количеството търгувана енергия на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) е недостатъчно. В нея участват много търговци и малко производители. Около това мнение се обединиха участниците в дискусията Energy Managers Forum, организирана от списание „Ютилитис”.

Председателят на КЕВР Иван Иванов заяви, че в момента се подготвят промени в Закона за енергетиката, които ще задължат всички лицензирани производители на електрическа енергия, които не получават преференциални цени, да продават цялото си производство извън квотата си за регулирания пазар, на енергийната борса.

Според тях са необходими промени, които да увеличат ликвидността на енергийната борса. По мнението на Иванов всички сделки с електроенергия, които се случват извън регулирания пазар, трябва да минават през борсата. По-късно зам.-министърът на енергетиката Жечо Станков добави, че такива предложения не са внасяни във ведомството. Станков също заяви, че Министерство на енергетиката подкрепя мерките за повишаване на ликвидността и че това ще създаде по-изгодна базова цена.

Иванов добави, че цената на електроенергията все повече ще се определя от пазара.  За да се подпомогне либерализацията на пазара обаче са необходими още промени в Закона за енергетиката, както и въвеждането на новия сегмент „в рамките на деня”. Председателят на КЕВР каза, че преди дни са гласувани промените в правилата, които ще позволят той да стартира от началото на 2018 г.

Проблем обаче остават промените, които ще позволят на ВЕИ-тата да търгуват енергията си на свободната борса. Според експерта от КЕВР проектът за последните промени в Правилата за търговия с електроенергия не дава ясно решение как ВЕИ-централите ще излязат на борсата преди достигането на нетното балансиращо производство.

„Участниците на енергийния пазара са все по-нервни и все повече започват да реагират на събитията психологически, отколкото икономически и фундаментите на сектора остават на заден план”, каза представителят на ЧЕЗ Владимир Дичев. Той обясни, че това е типично за финансовите пазари и тази симптоматиката се забелязва и на електроенергийния пазар. „Виждаме, че има моменти, в които ликвидността страда и доверието някак е накърнено в интегрирания пазар, не само в България, а и на регионално ниво”, добави той.

Той смята, че в момента борсата е свръхликвидна откъм търсене и много ниско ликвидна откъм предлагане, и говорейки за спот пазара вместо да се използва за покриване на дневни позиции и остатъчна енергия, той се ползва за основен източник, в резултат на което не се получава справедлива пазарна цена.

На конференцията бе обсъдена и темата за свободния пазар на природен газ. Участниците се обединиха около това, че той е свързан със сигурността на доставките и те са важни. Трябва да се има предвид, че за да стартира е необходима има ликвидност и потоци на газ от различни източници.

Предстои да бъде обсъдена търговията с газ в „рамките на деня” и „ден напред”, но преди всичко е важно да има устойчиво количество, добави зам.-министър Станков.

Коментари: 0