Липсва конкретика в държавната стратегия за пътна безопасност

Експерти посочват, че не се работи в посока справяне с проблемите с контрола на движението по пътищата

Институт за пътна безопасност:

Липсва конкретика в държавната стратегия за пътна безопасност

Снимка: Economic.bg/Архив

В края на миналата седмица Министерския съвет прие Национална стратегия за безопасността на движението по пътищата (2021-2030 г.). За пореден път обаче съдържанието на тази стратегия е пълно с думи като подобряване, оптимизиране, усъвършенстване, интегриране, повишаване, но липсва конкретика и политическа ангажираност за промяна на модела за управление на БДП. Това е становището на Института за пътна безопасност, изпратено до медиите.

Експертите смятат, че основен отговорник за пътната безопасност в страната е Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“, която бе създадена преди близо две години. Основни задачи, които е трябвало да бъдат изпълнени от тази структура за повишаване на безопасността на движението по пътищата обаче не са свършени.

Посочва се, че все още няма изградена информационна система за отчитане на риска от ПТП; няма извършена оценка на риска на цялата транспортна система; няма нов Закон за движение по пътищата и няма изградени стандарти за мониторинг на дейността на всички институции, отговорни за БДП.

Но вина за това имат и другите отговорни институции в системата на пътната безопасност, които не свършват своята работа в пълен обем – проектирането на пътища и определянето на безопасната скорост на движение по тях се сблъсква с изключителният проблем с контрола при спазването на правилата за движение по пътищата. Непрекъснато се говори за увеличаване на санкциите, но и това не дава резултат, казват още експертите в областта на пътната безопасност.

Коментари: 0