\"ЛУКОЙЛ - България\" с 4 сертификата за международни стандарти

Тя е първата компания от петролния бранш, защитила сертификат за енергиен мениджмънт

\

„ЛУКОЙЛ-България” ЕООД стана първата в страната компания от петролния бранш, защитила сертификат за съответствие с международния стандарт ISO 50001:2011 за енергиен мениджмънт. Тя е и единствената с четири сертификата за съответствие с международните стандарти: ISO50001-енергиен мениджмънт, ISO 9001- качествено управление, ISO 14001-управление на околната среда и BS OHSAS 18001-управление на здравето и безопасните условия на труд.

На тържествена церемония на 28 октомври т.г., в присъствието на Алексей Ламбин, Представител на Президента на ПАО ЛУКОЙЛ, Изпълнителният директор на „BUREAU VERITAS България Станимир Смилков официално връчи сертификатите за съответствие на Генералния директор на дружеството Валентин Златев.

„ЛУКОЙЛ-България” е първото задгранично дружество в системата на ПАО ЛУКОЙЛ, сертифицирано по международния стандарт ISO 50001 за енергиен мениджмънт. Сертификатът е издаден от международната организация по стандартизация „BUREAU VERITAS“ след успешна оценка на съответствието на изградената система за управление на енергията в дружеството.

Четирите сертификата на „ЛУКОЙЛ-България” са доказателство за ангажимента на дружеството за предоставяне на висококачествени продукти и услуги, в съответствие с изискванията на клиента и приложимите нормативни актове, по-голяма ефективност на работния процес, спестяване на енергия, безопасност на труда, опазване на околната среда, професионализъм и доверие. 

Коментари: 0