Максимум 10 сим карти на човек

Военните и спецслужбите получават полицейски функции

Максимум 10 сим карти на човек
На името на един човек вече ще могат да се регистрират най-много 10 предплатени сим карти. Тази промяна в Закона за противодействие на тероризма бе приета окончателно от парламента в четвъртък. В мотивите към законопроекта се посочва, че предплатените карти често се използват при организиране на престъпни актов.

Освен срещу тероризма, подобна мярка е насочена срещу телефонните измамници. Няколко разследвания показаха, че в момента хиляди карти се регистрират на едно лице – обикновено малоимотно и от ромски произход. Регистрираните карти се използват за извършване на измами, а полицията не може да достигне до реалните извършители.

Освен тази мярка парламентът прие още няколко промени в закона, които би трябвало да засили капацитета на държавата да се справя с тероризъм и извънредни ситуации. Така например военните и спецчастите получават полицейски функции и при провеждане на антитерористични операции военните и служителите на ДАНС ще имат право да задържат и да правят проверка на самоличността.

Със закона се осигурява достъп на антитерористите до жилищни, производствени и други сгради и помещения на физически и юридически лица. Също така те ще могат да спират и отклоняват на превозни средства от пътя на операцията, при необходимост ще отстраняват частната охрана, ще спират занятията в училища, детски градини и университети, ще прекратяват митинги, спортни състезания и др.

При терористичен акт с много жертви парламентът ще обявява извънредно положение. Това ще става чрез средствата за масова информация. По време на извънредно положение правителството, държавните органи и въоръжените сили могат да спрат преминаването през границите, да ограничават полети, движението по основни пътни артерии, на жп транспорта.
Коментари: 0