МФ преотваря емисия ДЦК, пак за 200 млн. лева

Книжата са с 0,50% годишен лихвен процент

МФ преотваря емисия ДЦК, пак за 200 млн. лева

Снимка: Economic.bg/Архив

308 ~ 1 мин. четене
Държавата ще поеме до дни нов дълг от 200 млн. лева. На 13 април 2020 г. Българска народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност десет години и шест месеца (3 836 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия № BG 20 401 19 211/21.06.2019 г. с падеж 21.12.2029 г.

Отново ще бъдат предложени облигации за 200 млн. лева, с 0.50 % годишен лихвен процент. Датата на плащане по емисията е 15 април 2020 г.


По-рано днес държавата пласира нов вътрешен дълг в размер на 200 млн. лв. чрез петгодишни ДЦК, където бе постигната доходност от 0,13%.

Общо за тази година държавата е пласирала и други две емисии с петгодишни ДЦК, на които бе постигната отрицателна доходност (-0.11% на 13 януари и -0.14% на 10 февруари), както и две емисии с 10.5-годишни облигации - в края на януари и февруари, когато доходността отново бе рекордно ниска.
Подкрепи Economic.bg