МФ увеличава бюджета за земеделските стопанства (обновена)

Очаква се МЗХ да реши ще се финансират ли още проекти

МФ увеличава бюджета за земеделските стопанства (обновена)
196 ~ 2 мин. четене
Автор: Александра Сотирова

Финансовият министър Владислав Горанов даде съгласието си по предложението на Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) да бъде увеличен бюджетът по инвестиционната мярка 4.1 от ПРСР с национално съфинансиране. Това стана след като  АЗПБ миналата седмица изпрати предложение до министъра на земеделието Десислава Танева и финансовия министър Владислав Горанов да се увеличи бюджетът на мярка 4 с пари от националния бюджет.

Дали ще се увеличи бюджетът на мярката с национално съфинансиране, зависи от решението на министъра на земеделието Десислава Танева, става ясно от документите.

В мотивите, подкрепящи предложението си, АЗПБ изтъкна, че по този начин ще се осигурят средства за повече проекти на фермерите от приоритетните сектори овощарство,  зеленчукопроизводство, животновъдство и етерично маслени култури.  Причината за това искане е, че бюджетът по мярката към момента не е достатъчен дори и за половината проекти, които очакват да бъдат финансирани по 4.1. 

МФ е изразило съгласие и с предложението на АЗПБ да бъде въведен краен срок от 6 месеца след като бенефициентите подпишат договор с ДФЗ за стартиране изпълнението на одобрените проекти. Целта на тази процедура е да се финансират проекти, които със сигурност ще бъдат изпълнени.

Припомняме, че мярка 4.1 за инвестиции в земеделските стопанства има за цел да подкрепи производителите за материални и нематериални инвестиции за покриване на нуждите им.

По-късно днес обаче от МФ обявиха, че министърът на финансите не е давал съгласие за увеличение на средствата по мярка 4.1 със средства от държавния бюджет.

Вследствие на получено писмо в МФ от Асоциацията, то е изпратено по компетентност до министъра на земеделието и храните. В кореспонденцията, в която е копирана и АЗПБ, МФ прави уточнението, че „В случай, че направените предложения бъдат определени като основателни и се вземе решение да бъдат реализирани в средносрочен план, моля, направените разчети да бъдат в рамките на одобрените разходни тавани с РМС №267 от 23.04.2015 г. за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2016-2018 година". В прессъобщението си АЗПБ поднася некоректно тълкуване на становището на МФ, изразено в писмото до МЗХ, твърдят от финансовото ведомство.

Подкрепи Economic.bg