Минималната заплата се повишава с 50 лева от днес

Със 17-18% нарастват учителските заплати

Минималната заплата се повишава с 50 лева от днес

Снимка: Economic.bg

6762 ~ 1 мин. четене
Минималната работна заплата вече е 610 лева от днес. Размерът й се повишава с 50 лева - от 560 лева през 2019 година, на 610 лева от днес - 1 януари 2020 година.

За увеличаването на минималното възнаграждение способстват икономическото развитие, устойчивите темпове на ръст на БВП, увеличаването на броя на заетите и отчетеното повишаване на средната работна заплата за страната, се казва в мотивите на кабинета и парламента за увеличението.

Увеличението с 8,9% се очаква да стимулира активността на пазара на работната сила, да допринесе за нарастване на доходите на най-нискодоходните групи на заетите и да намали неравенството в доходите и бедността, да се повиши покупателната способност и жизненото равнището на населението.

От днес минималната работна часова заплата става 3,66 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

Между 17 и 18% ще нараснат работните заплати на педагогическите специалисти в образователната система от 1 януари 2020 година. Минималното увеличение за всички педагогически длъжности ще бъде 17 процента. Това е записано в Анекса към Колективния трудов договор (КТД), подписан през ноември от Министерството на образованието и науката, и от национално представените синдикални и работодателски организации в страната.

Според документите учителите ще получават не по-малко от 1085 лева основна заплата.

Минималните възнаграждения на старши учителите ще достигнат 1120 лева, а на главните учители - 1176 лева.

Директорите на детски градини и училища ще получават не по-малко от 1334 лева, а заместник-директорите - 1246 лева.
Коментари: 0