Минимум 90% от печалбата на „Градус” ще е за акционерите

Тя ще се разпределя като дивидент от началото на 2019 г.

Минимум 90% от печалбата на „Градус” ще е за акционерите

„Градус” след предстоящото си листване на Българската фондова борса (БФБ) планира да предложи на акционерите си минимум 90% от годишната си печалба. Тя ще се разпределя като дивидент от началото на 2019 г. Това решение се очаква максимално да обвърже печалбата на акционерите  с финансовите резултати на всяко от дъщерните дружества на холдинговата компания.

„Смятаме, че това е справедливо и ще е от полза за големите и малките акционери, като се надяваме те да се съгласят на тази стъпка. Имаме основания да смятаме, че това ще се оцени от потенциалните инвеститори в предстоящото публично предлагане”, коментира Ангел Ангелов, управител на „Градус” АД.

В началото на март българската компания обяви намерението си да се листне на БФБ. Плановете са това да се случи до средата на годината. От „Градус” очакват пазарната оценка на холдинга след излизането му на борсата да е между 400 и 520 млн. лв.

Коментари: 0