Министерски съвет си търси мобилен оператор

Договорът е за две години и с индикативна стойност 250 000 лв.

Министерски съвет си търси мобилен оператор

Снимка: Стоян Йотов

316 ~ 2 мин. четене
Автор: Стилиян Гребеничарски

Министерски съвет обяви обществена поръчка за избор на телекомуникационен оператор за нуждите на институцията, става ясно от регистъра на Агенцията по обществени поръчки.

Предметът включва предоставяне на далекосъобщителни услуги, включително мобилен интернет, чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност.

Срокът на договора ще бъде 24 месеца, а индикативната стойност на поръчката 250 000 лв. Тарифирането на услугата трябва да се осъществява на всяка секунда след първите 30 секунди. Изискванията за кандидатите са да притежават необходимия национален лиценз и минимално покритие от 95% от територията на страната.

Критерият за избор на изпълнителя е икономически най-изгодната оферта, при следните тежести за оценка:

-          Цена за месечен пакет от 10 Gb национален мобилен интернет на 1 (една) карта за мобилен интернет”; тежест: 6

-          Цена за 1 Мb мобилен интернет в роуминг в държави в ЕС - тежест: 4

-          Цена за 1 Мb мобилен интернет в роуминг в държави извън ЕС - тежест: 2

-          Цена на месечна такса - тежест: 20

-          Цена на 1 минута разговор в мрежата на оператора” - тежест: 12

-          Цена на 1 минута разговор с други национални мобилни мрежи” - тежест: 10

-          Цена на 1 минута разговор в корпоративна група” - тежест: 8

-          Цена на 1 брой SMS в национална мрежа” - тежест: 6

-          Цена на 1 брой SMS в роуминг - тежест: 2

-          Цена за услуги и такси, свързани с ползването на мрежата – нови и дубликати на SIM карти, подробно месечно извлечение - тежест: 4

-          Процент търговска отстъпка за апарати и аксесоари - тежест 2

-          Цена на 1 минута разговори (входящи и изходящи) в „роуминг” с държави в ЕС - тежест 4

-          Цена на 1 минута разговор в „роуминг” (входящ и изходящ) в държави извън ЕС - тежест 4

-          Цена на 1 минута международни разговори с мобилни и фиксирани мрежи в държави в ЕС - тежест 4

-          Цена на 1 минута международни разговори с мобилни и фиксирани мрежи в държави извън ЕС - тежест 4

-          Брой безплатни минути към други национални мобилни мрежи на 1 карта за 1 месец” - тежест 8

Офертите ще се получават до 17.12.2014 г. в 17:00 ч., а предложенията ще бъдат отворени на следващия ден в сградата на Министерски съвет от 14:00.Изберете компанията, осигуряваща най-добър "Старт в кариерата"

Подкрепи Economic.bg