Минната индустрия с производство за над 2,7 млрд.лева

От началото на 2017 г. до края на месец юли 2018 г. приходите от концесионна дейност възлизат на над 143 млн. лв.

Минната индустрия с производство за над 2,7 млрд.лева

Снимка: МЕ

„Минерално-суровинната индустрия е стратегическа за българска икономика, осигурявайки около 4% от БВП, а произведената продукция е на стойност над 2.7 млрд. лв. Ключово е значението на сектора и за развитието на редица региони в страната, тъй като 50% от концесионните възнаграждения постъпват по техните бюджети. По този начин се гарантира развитието на общините и подобряване стандарта на живот на техните жители“. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на отчетното събрание по случай Деня на миньора. 

„От началото на 2017 г. до края на месец юли 2018 г. приходите от концесионна дейност възлизат на над 143 млн. лв., от които по сметките на общините – повече от 71 млн. лв.“, подчерта тя.

„Нашето правителство стои твърдо зад устойчивото развитие на минно-добивния отрасъл в страната. Позицията ни е, че секторът трябва да работи на пазарен принцип, при спазване на конкуренцията. За тази цел през месец декември миналата година след законодателна промяна, успяхме да инкриминираме незаконния добив на подземни богатства. По този начин ще се намалят преките загуби за работещите в сектора компании.

Петкова припомни, че по време на първото българско председателство на Съвета на ЕС, в София се проведе петото издание на Европейския минен бизнес форум. „Според нашите международни партньори българската минерално-суровинна индустрия се нарежда на едно от първите места в Европа. Има какво да покажем и с какво да се гордеем“. По думите й тази висока оценка нямаше да е факт без неуморните усилия и високия професионализъм на всички заети в отрасъла.

Коментари: 0