Мярката „60/40“ излезе от София и Пловдив

От нея вече се възползват големите работодатели, които дават по-високи заплати, показват данните на НОИ

Мярката „60/40“ излезе от София и Пловдив

Снимка: Pixabay

Антония Симова Автор: Антония Симова

Държавната мярка за запазване на заетостта „60/40“ излиза от София и Пловдив, където е най-популярна, и вече достига до по-малките населени места в страната, където обаче са концентрирани едни от най-големите работодатели в България. Успоредно с този процес данните показват, че служители с все по-високи доходи вече се възползват от схемата, което означава, че до нея прибягват и производствата с по-висока добавена стойност, които обаче не са отговаряли на условията в периода на извънредното положение или не са имали нужда от нея. Всичко това се вижда от данните на Националния осигурителен институт (НОИ) за действието на правителствената мярка преди и след влезлите в сила промени по нея от началото на месец юли.

Докато за първите три месеца от лансирането на „60/40“ най-голям дял от финансовия спасителен ресурс получаваха работодателите в София, Пловдив, Бургас и Варна, след въвеждането на новия дизайн от юли от нея успяват да се възползват и по-малките области. Това се случва благодарение на работодатели като „Арсенал“ АД и „Мини Марица-изток“ ЕАД (област Стара Загора), "Идеал Стандарт – Видима" АД (област Габрово), "Пашабахче България" ЕАД и "Шишеджам Аутомотив България" ЕАД (област Търговище).

Така по новия дизайн на мярката в Стара Загора са изплатени близо 19% от финансовия ресурс за запазване на заетостта от началото на юли, в Габрово – около 8%, а в Търговище – 5%. За сравнение, в стария дизайн на мярката същите области получаваха съответно 3.4%, 3.1% и 1.7% от изплатените средства. Все пак София продължава да е първенец по получени средства по програмата, но делът ѝ е много по-малък – 41.7% при стария дизайн на схемата и 27.2% при новия.

Измененията в условията на програмата доведоха и до промени в разпределението на подкрепата по икономически сектори. Най-голяма част от финансовия ресурс продължава да е концентрирана в преработващата промишленост, но делът ѝ се увеличава до малко над 53%. Данните на НОИ показват, че делът на помощта намалява за секторите „Строителство“, „Търговия“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и др.

Всички тези промени водят и до такава по отношение на размера на изплатените средства на един работник или служител. По изчисления на Economic.bg компенсациите по схемата за първите три седмици след старта ѝ бяха в размер около 300 лв. на служител, което означава, че първите подкрепени предприятия са осигурявали служителите, за които кандидатстват, средно на сума под минималната работна заплата, която за 2020 г. е 610 лв. С измененията в условията и възможността и големите работодатели да се възползват от мярката средната компенсация на служител скача до 1 283 лв. Само за сравнение, средната заплата в „Мини Марица-изток“ ЕАД доближава 2000 лв., а само преди месец държавата даде заем от 50 млн. лв. на дружеството за увеличаване на възнагражденията след заявки за протест.

Това е и сред причините през последните три месеца обезщетенията по схемата рязко да нараснат в сравнение с първите месеци от действието ѝ.

Коментари: 0