Младежката безработица у нас е сред най-бързо свиващите се в ЕС

За инициативата за младежка заетост ЕС ще отдели 6,4 млрд. евро до 2020 г.

Евродепутатът Андрей Новаков пред Economic.bg

Младежката безработица у нас е сред най-бързо свиващите се в ЕС
Автор: Наталия Николаева

Младежката безработица спада в ЕС и в България. През 2014г. по данни на Комисията 18 държави в ЕС имаха стойности над 20%. През миналата година повечето страни успяха да намалят тези нива. България е една от държавите, които са постигнали най-бързо свиване на младежката безработица в периода 2013-2014 г. За съжаление все още делът на младите у нас, които не се обучават, не работят и не са в образователната система, е висок и именно там трябва да се насочат усилията през идните години. Това заяви пред Economic.bg Андрей Новаков, най-младият евродепутат в Европейския парламент.

От ключово значение е активните мерки за насърчаване на заетостта да вървят ръка за ръка с реформи в образованието и в службите по заетостта. Капацитетът на местната власт също трябва да се подобри, смята той.

Трябва да обучаваме младите хора на финансова грамотност и предприемачество. Ако през XIX в. им е стигало да могат да четат и пишат, днес е важно да знаят как да инвестират в себе си чрез трупане на умения, да намират най-добрия начин да влагат парите си, както и да умеят да реализират своята бизнес идея, допълни евродепутатът.

По думите му само за 2014 г. страната ни има на разположение свежи инвестиции в размер на 2,25 млрд. евро по линия на оперативните програми. Административните бариери за обучение и работа в рамките на Европейския съюз са намалели и в момента единствената пречка пред желаещите е дали могат да си го позволят. „Въпреки това трябва да показваме възможностите на младите в страната ни, вместо да ги зачеркнем и пращаме извън България.“, каза Новаков.

Във връзка с предизвикателствата пред дуалното обучение, което тепърва си проправя път у нас, евродепутатът обяви, че то не е въпрос на избор, а на необходимост. За него ще бъдат заделени и част от средствата по Инициатива за младежка заетост, чийто общ размер за периода 2014 – 2020 г. е 6,4 млрд. евро, като 3.2 млрд. евро са по линия на Европейския социален фонд. Предварителното финансиране за 2014-2015 г. по ИМЗ пък е увеличено на 30%. Всички тези средствата целят да подкрепят млади хора на възраст до 25 години в региони на ЕС, където младежката безработица е особено висока.

 Общо 20 държави членки могат да се възползват от финансирането. България е една от тях, като за 2014-2015г. има на разположение малко над 55 млн. евро. Тези средства трябва да се посрещнат с еквивалентна сума от ЕСФ в страната ни. Те могат да се насочат към пряко подпомагане на висококачествени стажове, както и предоставяне на първа работа с позиция за 6 месеца. Друга мярка е подкрепа на предприемачеството у младите чрез консултации и менторство.

Относно одита на Европейската сметна палата, в който страната ни беше разкритикувана заради нередностите при обществените поръчки, които пречат на усвояването, Новаков обясни, че става дума за данни към края на миналата година. До 31 октомври 2015 г. България е  разплатила над 87% от средствата от оперативните програми. За сравнение, за същия период на миналата година процентът е 69%. Само в 2 от общо 13 проверени транзакции по еврофондовете за 2014 г. има грешки или това са 15%. „Тези две грешки дори не водят до ощетяване на европейския бюджет“, обясни Новаков. Ако сравним с други страни, Германия има грешки в 26 от 57 одитирани транзакции (45%), а Франция в 38 от 51 (74%).

Според доклада страната ни бележи напредък по коригиращи мерки на предишни критики в областта на евросредствата за земеделие, каза още евродепутатът. 

Коментари: 0